Aanspreekvormen en het linguïstische beeld van de sociale relaties in Vlaanderen

Title: Aanspreekvormen en het linguïstische beeld van de sociale relaties in Vlaanderen
Variant title:
  • The forms of address and the linguistic picture of social relations in Flanders
Source document: Brünner Beiträge zur Germanistik und Nordistik. 2017, vol. 31, iss. 1, pp. 67-86
Extent
67-86
  • ISSN
    1803-7380 (print)
    2336-4408 (online)
Type: Article
Language
License: Not specified license
 

Notice: These citations are automatically created and might not follow citation rules properly.

Abstract(s)
This paper, using a corpus of 10 contemporary Flemish films (app. 83,000 words), aims to approach the linguistic picture of the social relations in Flanders on the basis of the pronominal forms of address that are typical for Flemish interlanguage. In this variety of Dutch the pronoun gij is commonly used next to jij and u in informal communication. It is assumed that the linguistic picture of the speaker's social network can be reconstructed looking at the forms of address that he or she uses.
References
[1] BEZOOIJEN, Renée van, SMEETS, Ine, VAN DEN BERG, Rob (2005): Aanspreekvormen in het grensgebied van Zeeuws-Vlaanderen: Convergentie en divergentie. In: Taal & Tongval 57, p. 185–201.

[2] BRAUN, Friederike (1988): Terms of Address: Problems of Patterns and Usage in Various Languages and Cultures. Berlin.

[3] BROWN, Roger, GILMAN, Albert (1960): The Pronouns of Power and Solidarity. In: SEBEOK Thomas: Style in Language. Cambridge, p. 253–76.

[4] CALUWE, Johan de (2006): Tussentaal als natuurlijke omgangstaal in Vlaanderen. In: DE CALUWE Johan, DEVOS, Magda (eds.): Structuren in talige variatie in Vlaanderen. Studia Germanica Gandensia. Jaarboek 2006. Gent, p. 19–35.

[5] DITTMAR, Norbert (1978): Handboek van de sociolinguïstiek. Utrecht/Antwerpen.

[6] FASOLD, Ralph (1990): The Sociolinguistics of Language. Oxford.

[7] GOOSSENS, Jan (2000): De toekomst van het Nederlands in Vlaanderen. In: Ons Erfdeel 43, p. 3–13.

[8] MAALEJ, Zouhair (2010). Addressing Non-acquaintances in Tunisian Arabic: A Cognitive-Pragmatic Account. In: Intercultural Pragmatics 7(1), p. 147–173.

[9] MURPHY, Gregory L (1988): Personal Reference in English. In: Language in Society 17, p. 317–349.

[10] PHILIPSEN, Gerry, HUSPEK, Michael (1985): A Bibliography of Sociolinguistic Studies of Personal Address. In: Anthropological Linguistics 27, p. 94–101.

[11] PLEVOETS, Koen (2008): Tussen spreek- en standaardtaal. Een corpusgebaseerd onderzoek naar de situationele, regionale en sociale verspreiding van enkele morfosyntactische verschijnselen uit het gesproken Belgisch-Nederlands. Ongepubliceerde doctorale dissertatie, Katholieke Universiteit Leuven.

[12] SALEMANS, Ben (2005): Steeds minder mensen zeggen 'u' (Een interview met Hanny Vermaas). In: Taalschrift juni-juli 2005. http://taalschrift.org/img/vermaas4.pdf. (19.04.2015).

[13] SIFIANOU, Maria (1992): Politeness Phenomena in England and Greece: A Cross-Cultural Perspective. Oxford.

[14] VANDEKERCKHOVE, Reinhild (2004): Waar zijn je, jij en jou(w) gebleven? Pronominale aanspreekvormen in het gesproken Nederlands van Vlamingen. In: DE CALUWE, Johan (ed.): Taeldeman, man van de taal, schatbewaarder van de taal. Gent, p. 981–993.

[15] VERMAAS, J.A.M (2002): Veranderingen in de Nederlandse aanspreekvormen van de dertiende t/m de twintigste eeuw. Utrecht.

[16] WIERCIŃSKA, Katarzyna (2016): Tussentaal en het linguïstische beeld van de dagelijkse realiteit in Vlaanderen. Op basis van Vlaamse films (2000–2010). Poznań.

[17] WIERZBICKA, Anna (1992): Semantics, Culture, and Cognition: Universal Human Concepts in Culture-Specific Configurations. Oxford.

[18] WILLEMYNS, Roland (2005): Verkavelingsbrabants. Werkt het integratiemodel ook voor tussentaal?. In: Neerlandica Extra Muros 43, p. 27–40.