Príležitosť na reflexiu literárnej vedy

Title: Príležitosť na reflexiu literárnej vedy
Variant title:
  • Opportunity to reflection of literary science
Source document: Slavica litteraria. 2017, vol. 20, iss. 2, pp. 133-134
Extent
133-134
  • ISSN
    1212-1509 (print)
    2336-4491 (online)
Type: Review
Language
License: Not specified license
Reviewed work
Klapáková, Mária; Součková, Marta. Axiologické prieniky do slovenskej literárnej vedy (2000–2014). Prešov: Filozofická fakulta Prešovskej univerzity, 2015. 148 s. ISBN 978-80-555-1528-1.
 

Notice: These citations are automatically created and might not follow citation rules properly.