Dvě osobnosti v oblouku století: polský Karamzin a poněkud český Balmont

Title: Dvě osobnosti v oblouku století: polský Karamzin a poněkud český Balmont
Author: Pospíšil, Ivo
Source document: Новая русистика. 2017, vol. 10, iss. 2, pp. 83-87
Extent
83-87
  • ISSN
    1803-4950 (print)
    2336-4564 (online)
Type: Review
Language
License: Not specified license
Reviewed work
DĄBROWSKA, M., GŁUSZKOWSKI, P. (red.). Mikołaj Karamzin i jego czasy. Redakcja naukowa. Warszawa: Instytut Rusycystyki Uniwersytetu Warszawskiego, 2017. 406 s. Studia Rossica; t. 24. ISBN 978-8-36111-636-3.
AUTUKHOVICH, Tatsiana (red.). Николай Карамзин в диалоге эпох и культур. Siedlce: Instytut Neofilologii i Badań Interdyscyplinarnych Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach, Instytut Kultury Regionalnej i Badań Literackich im. Franciszka Karpińskiego; Wydawnictwo IKR[i]BL, 2017. Colloquia Litteraria Sedlcensia, Studia Minora, volumen X. ISBN 978-83-64884-64-1.
БАЛЬМОНТ, Константин. Несобранное и забытое из творческого наследия. В 2 томах. Том 2. Черчу рассказ я. Проза. Душа Чехии в слове и деле. Сост., общ. ред., примеч. и ком- мент. А. Романова, статья, подготовка текстов, примечания и комментарии Д. Кшицовой. Санкт-Петербург: Росток, 2016. ISBN 978-5-94668-200-8; ISBN 978-5-94668-198-8.
 

Notice: These citations are automatically created and might not follow citation rules properly.

References
[1] AUTUKHOVICH, T. (red.) (2017): Nikolaj Karamzin v dialoge èpoch u kulʼtur. Colloquia Litteraria Sedlcensia, Studia Minora, volumen X. Siedlce.

[2] BALʼMONT, K. (2016): Čerču rasskaz ja. Nesobrannoje i zabytoje iz tvorčeskogo nasledija. Tom II. Proza i duša Čechii v slove i dele. Sost., obšč. red., primeč. i koment. A. Romanova, statʼja, podgotovka tekstov, primečanija i kommentarii D. Kšicovoj. Sankt-Peterburg.

[3] DĄBROWSKA, M., GŁUSZKOWSKI, P. (red.) (2017): Mikołaj Karamzin i jego czasy. Redakcja naukowa. Warszawa.

[4] DOHNAL, J. (ed.) (2017): Zlomová období ruské kultury z pohledu literatury (Karamzin, Leskov, Merežkovskij, Babel). Kolektivní monografie. Brno.

[5] POSPÍŠIL, I. (1983): Dvorní historiograf na přelomu epoch (N. M. Karamzin). Kmen, 1983, č. 24, s. VIII.

[6] POSPÍŠIL, I. (1998): Život protopopa Avvakuma a Karamzinovy Dopisy ruského cestovatele jako uzlové body ve vývoji ruského románu. In: MIKULÁŠEK, M. (ed.): Litteraria Humanitas V. Západ a Východ II, Tradice a současnost (Literární směry a žánry ve slovanských a západních literaturách jako reflexe stavu světa). Brno, s. 85–109.

[7] POSPÍŠIL, I. (2016a): Užitečná knížka ke Karamzinovu výročí (N. M. Karamzin. V zerkale memuaristiki. Sostavitelʼ: Ljubov’ Aleksandrovna Sapčenko. Učebnoje izdanije. Ul’janovskij gos. ped. universitet im. I. N. Ul’janova, Ul’janovsk 2014). Novaja rusistika IX, 2016, č. 2, s. 179–182.

[8] POSPÍŠIL, I. (2016b): Výročí N. M. Karamzina: Je jeho odkaz důležitý jen pro Rusko? Proudy 2016, č. 1. http://www.phil.muni.cz/journal/proudy/informace/vyroci/2016/1/pospisil_vyroci_n_m_karamzina.php#articleBegin. [online]. [cit. 23. 10. 2017].

[9] POSPÍŠIL, I. (2017): Perešagnuť porog epoch. Nikolaj M. Karamzin i jego pozicija začinatelja. In: AUTUKHOVICH, T. (red.): Nikolaj Karamzin v dialoge èpoch i kulʼtur. Colloquia Litteraria Sedlcensia, Studia Minora, volumen X. Siedlce, s. 9–15.