Teoreticko-metodologické východiská

Source document: Sedláček, Tibor. Doklady raného náboženstva Churritov v starovekom Urkeši. Vydání první Brno: Filozofická fakulta, Masarykova univerzita, 2017, pp. 13-19
Extent
13-19
Type
Chapter
Language
Slovak
Note
Obsahuje: 1.1 Náboženstvo z archeologickej perspektívy: identifikácia religiozity v materiálnej kultúre podľa Renfrewa a Hoddera -- 1.2 Interpretácia glyptiky: motívy s religióznou tematikou
Rights access
embargoed access
License: Not specified license
Document