Divadelní režisér Karel Novák (1916–1968)

Image
Variant title
Karel Novák : theatre director (1916–1968)
Author: Mikulová, Iva
Edition
Vydání první
Place of publication
Brno
Publisher
Filozofická fakulta, Masarykova univerzita
Year of publication
2017
Extent
314 stran
Series
  • Spisy Filozofické fakulty Masarykovy univerzity = Opera Facultatis philosophicae Universitatis Masarykianae, ISSN 1211-3034; 471
ISBN
978-80-210-8777-4
978-80-210-8778-1 (online : pdf)
Language
Czech
Link to MU library catalogue: 6408451
Description
  • Autorka se ve své práci věnuje umělecké činnosti divadelního režiséra Karla Nováka (1916–1968), jehož tvorba zůstala neprávem opomenuta v kontextu tvorby režisérů 50. a 60. let 20. století v Československu (např. O. Krejča, A. Radok nebo O. Ornest). Podobně jako mnozí další režiséři totalitního období byl také Karel Novák několikrát odsunut do oblastních divadel, v nichž však i přes cenzurní zásahy a restrikce prosazoval náročnou dramaturgii a inscenoval velká básnická podobenství postavená na hereckých výkonech (např. B. Bohdanová, I. Racek). Ve své režijní tvorbě se profiloval dvěma výraznými směry umělecké výpovědi: básnickými dramaty silných příběhů a společensko-kritickými satirickými vyjádřeními k současnosti. Jeho působení uzavírá v 60. letech významná éra v Divadle E. F. Buriana.
  • The monograph is concerned with theatre career of Karel Novák (1916–1968), a director, who has been unjustly overshadowed by other directors of his generation (1950s and 1960s, Czechoslovakia), such as Otomar Krejča, Alfréd Radok and Ota Ornest. While being forced to move to regional theatres by Communist regime several times, and despite censorship and various restrictions, he nevertheless succeeded in launching demanding and ambitious productions in a form of poetic allegories, depending largely on a number of accomplished actors he collaborated with frequently (Blanka Bohdanová, Ilja Racek, etc.). His dramaturgy concerns two main thematic strands: powerful stories narrated by poetic means, and up-to-date social satires. The final stage of Novák's professional career covers his employment in E. F. Burian Theatre in the 1960s.
License: Not specified license
Rights holder
Iva Mikulová
Masarykova univerzita
Rights access
embargoed access
hidden-section Poděkování
Page Chapter number Title
[9]-[10] Poděkování | pdf icon Mikulová, Iva
Page Chapter number Title
13-19 1 | Úvod: Hledání člověka | pdf icon Mikulová, Iva
Page Chapter number Title
21-32 2 | Umělecká činnost Karla Nováka v průběhu 2. světové války (1941–1945) | pdf icon Mikulová, Iva
Page Chapter number Title
33-46 3 | První poválečná sezona (1945/46) | pdf icon Mikulová, Iva
Page Chapter number Title
47-85 4 | Uměleckým šéfem činohry Národního divadla v Brně (1946–1949) | pdf icon Mikulová, Iva
Page Chapter number Title
87-109 5 | Uměleckým ředitelem v Beskydském divadle Nový Jičín (1949–1953) | pdf icon Mikulová, Iva
Page Chapter number Title
111-148 6 | Karel Novák v pardubickém divadle (1953–1956) | pdf icon Mikulová, Iva
Page Chapter number Title
149-180 7 | Uměleckým šéfem v olomouckém divadle (1956–1960) | pdf icon Mikulová, Iva
Page Chapter number Title
181-226 8 | Karel Novák v Divadle E.F. Buriana (1960–1968) | pdf icon Mikulová, Iva
hidden-section Závěr
Page Chapter number Title
227-230 9 | Závěr | pdf icon Mikulová, Iva
Page Chapter number Title
231-233 10 | Karel Novák : theatre director (1916–1968) : summary | pdf icon Mikulová, Iva
hidden-section Prameny a literatura
Page Chapter number Title
235-252 11 | Prameny a literatura | pdf icon
hidden-section Jmenný rejstřík
Page Chapter number Title
253-264 Jmenný rejstřík | pdf icon Mikulová, Iva
hidden-section Přílohy
Page Chapter number Title
265-314 Přílohy | pdf icon Mikulová, Iva