Tabulka 2: Kostice - Zadní hrúd: Keramika - Forma

Source document: Balcárková, Adéla. Povelkomoravská a mladohradištní keramika v prostoru dolního Podyjí. Vydání první Brno: Filozofická fakulta, Masarykova univerzita, 2017,
Type
Attachments
Language
Czech
Note
Tabulka není součástí tištěné verze knihy.
Rights access
embargoed access
License: Not specified license
Document