Výzkum u kostela sv. Petra a Pavla v Liticích

Title: Výzkum u kostela sv. Petra a Pavla v Liticích
Variant title:
  • Archaeological research in the grounds of the Church of Sts. Peter and Paul, Litice
  • Die Grabung an der St. Peter-und-Paul-Kirche in Litice
Source document: Archaeologia historica. 2018, vol. 43, iss. 1, pp. 35-49
Extent
35-49
  • ISSN
    0231-5823 (print)
    2336-4386 (online)
Type: Article
Language
Summary language
License: Not specified license
 

Notice: These citations are automatically created and might not follow citation rules properly.

Abstract(s)
Studie předkládá hlavní zjištění archeologického výzkumu, který v letech 2015–2016 proběhl u kostela sv. Petra a Pavla v Plzni-Liticích. Vzhledem k tomu, že šlo o výzkum záchranný, vyvolaný záměrem odvodnit a odvětrat základové zdivo, snaží se příspěvek o vyhodnocení pozitiv a negativ takto prostorově omezené archeologické akce.
This study presents the main results of archaeological research conducted in 2015–2016 in the grounds of the Church of Sts. Peter and Paul in Plzeň-Litice. Due to the fact that it was rescue research triggered by a plan to drain and air the foundation masonry of the church, the article assesses both positives and negatives of such spatially restricted archaeological research.