Poněkud opožděná recenze na důležitou knihu

Title: Poněkud opožděná recenze na důležitou knihu
Author: Pospíšil, Ivo
Source document: Новая русистика. 2018, vol. 11, iss. 1, pp. 77-82
Extent
77-82
  • ISSN
    1803-4950 (print)
    2336-4564 (online)
Type: Review
Language
License: Not specified license
Reviewed work
Гулевич, Е. В. Г. Джеймс и И. Тургенев: формы и этапы рецепции. Гродно: Гродненский гос. Университет Янки Купалы, 2014. ISBN 978-985-515-722-0.
 

Notice: These citations are automatically created and might not follow citation rules properly.

References
[1] BODEN, D. (1968): Das Amerikabild im russischen Schrifttum bis zum des 19. Jahrhunderts. Hamburg.

[2] BRADBROOKOVÁ, B. (2006): Karel Čapek: hledání pravdy, poctivosti a pokory. Praha.

[3] BULGARIN, I. (1828): Thaddäus Bulgarins sämmtliche Werke. Leipzig.

[4] GRINĚV-GRINĚVIČ, S. (2008): Terminovedenije. Moskva.

[5] GULEVIČ, Je. V. (2014): G. Džejms i I. Turgeněv: formy i ètapy recepcii. Grodno.

[6] POSPÍŠIL, I. (1973): Dynamika rusko-amerických literárních vztahů od počátku do konce 19. století. Universitas 1973, č. 5, s. 28–35.

[7] POSPÍŠIL, I. (1986): Gorkij: vědomí hloubky a kontextu. Kmen, 1986, č. 23, s. VIII.

[8] POSPÍŠIL, I. (1987): Gorkij dnes: stav a problémy (Maxim Gorkij a dnešek. Olomouc 1987). Rovnost 24. 10. 1987, s. 5.

[9] POSPÍŠIL, I. (1988): Problém autorského typu: Fadděj Bulgarin. Slavica Slovaca, 1988, č. 4, s. 336–384.

[10] POSPÍŠIL, I. (1991): Sličná záhadnost. Lidová demokracie 13. 4. 1991, s. 5.

[11] POSPÍŠIL, I. (1993): Hořce ironická science fiction Fadděje Bulgarina. Svět literatury, 1993, č. 5, s. 22–28.

[12] POSPÍŠIL, I. (1998a): Fadděj Bulgarin jako literární inspirátor. In: ENGELOVÁ, O. (ed.): Biele miesta II. Nitra, s. 29–44.

[13] POSPÍŠIL, I. (1998b): Za české autory se musí bojovat (B. Bradbrooková: In Pursuit of Truth, Tolerance and Trust, Sussex Academic Press 1998). Rovnost 14. 10. 1998, s. 13.

[14] POSPÍŠIL, I. (2000a): Invence a problémy: Literárněvědná terminologie (Malý terminologický slovník literárněvědných ekvivalentů. Kolektiv autorů. Univerzita Palackého, Filozofická fakulta, Olomouc 1999. Autoři: anglická část Martina Michálková-Chvátalová, francouzská část Hana Bednaříková, německá část Eva Chromiaková, ruská část Zdeněk Pechal, výkonná red. Hana Bednaříková). Slavica Litteraria X 3, 2000, s. 129–130.

[15] POSPÍŠIL, I. (2000b): Problema literaturnych napravlenij v sovremennoj russkoj literature (metodologičeskije i terminologičeskije predposylki). In: Abstracts. VI ICCEES World Congress, Tampere, Finland, 29 July – 3 August 2000. Tampere, s. 339–340.

[16] POSPÍŠIL, I. (2001): Gorkij nebyl (ani u nás) umělou bublinou. (M. Zahrádka: Maxim Gorkij v ohlasech české kritiků přelomu 19. a 20. století. Vydala česká koordinační rada Společnosti přátel národů Východu za přispění Ministerstva zahraničí ČR, Olomouc 2001). Opera Slavica 11, 2001, č. 3, s. 53–54.

[17] POSPÍŠIL, I. (2002): Holger Siegel: Aleksandr Ivanovič Turgenev. Ein russicher Aufklärer. Bausteine zur slavischen Philologie und Kulturgeschichte, neue Folge, herausgegeben von Karl Gutschmidt, Roland Marti, Peter Thiergen und Ludger Udolph, Böhlau-Verlag, Köln–Weimar–Wien 2001. Slavia: časopis pro slovanskou filologii, 2002, č. 2, s. 216–219.

[18] POSPÍŠIL, I. (2003): Terminológia romantična. Časť 1. In: Slovanský romantismus – estetično genologických kategórií. Bаnská Bystrica, s. 109–114.

[19] POSPÍŠIL, I. (2006): Short Narrative Prose: Problems of Terminology and Methodology. In: Slovenska kratka pripovedna proza. Ljubljana, s. 281–290.

[20] POSPÍŠIL, I. (2010): Problema ènciklopedij literaturovedčeskoj terminologii: brnenskij projekt načala XXI veka. Mirgorod. Žurnal, posvjačennyj voprosam èpistemologii literaturovedenija 2, 2010, No. 1, s. 19–28.

[21] POSPÍŠIL, I. (2012): Problémy terminologie a střední Evropa. In: KÄFER, I., POSPÍŠIL, I. (eds): Brněnská hungaroslavitika a československo-maďarské vztahy. Segedín, s. 45–47.

[22] POSPÍŠIL, I. (2014a): Antonín Hošťálek: Gorkij. Moravskoslezský kruh, Brno 2014. ISBN 978-80-905604-1-3. Proudy 2014, č. 1. http://www.phil.muni.cz/journal/proudy/filologie/anotace/2014/1/Pospisil_Hostalek_Gorkij.php#articleBegin. [online] [cit. 2. 5. 2018]

[23] POSPÍŠIL, I. (2014b): Novela: metodologie, terminologie, evoluce a případ české protektorátní novely. In: BÁTOROVÁ, M., BOJNIČANOVÁ, R., FAITHOVÁ, E. (eds): Premena poetiky novely 20. storočia v európskom kontexte. Nitra, s. 27–44.

[24] POSPÍŠIL, I. (2015): Turgeněv pro dnešního čtenáře: afirmace s otazníky (Horst-Jürgen Gerigk: Turgenjew. Eine Einführung für den Leser von heute. Universitätsverlag WINTER, Heidelberg 2015). Slavica Litteraria, 2015, č. 1, s. 199–202.

[25] POSPÍŠIL, I. (2016a): On the Margin of Genre Typology or The Hidden Pioneer of Russian Science Fiction (Faddey Bulgarin) = Na margo žánrovej typológie skrytého priekopníka ruskej science fiction (Faddej Bulgarin). Slavica Nitriensia, 2016, č. 1, s. 27–40.

[26] POSPÍŠIL, I. (2016b): Problema struktury, funkcii i ispoĽzovanija literaturovedčeskich terminov: po sledam sobstvennych popytok. Mirgorod. Žurnal, posvjačennyj voprosam epistemologii literaturovedenije 8, 2016, No. 2, s. 26–31.

[27] POSPÍŠIL, I. (2017): Jaroslav Burian (15 sentjabrja 1922 Česká Třebová – 7 ijulja Pariž 1980) – češskij rusist na grani epoch: neizbežnosť treťjego puti. In: BURIAN, J.: Stanovlenije i razvitije žanra romana v tvorčestve Maksima Goŕkogo. Monografija. Eds: Marina Urtminceva, Ivo POSPÍŠIL. Perevod s češskogo A. S. Matvejevoj. Nižnij Novgorod, s. 5–15.

[28] POSPÍŠIL, I. (2018): Vynořování epoch z hlubin zapomnění. In: GORKIJ, M.: Něžná síla. Výbor z textů pro 21. století. Přeložila Stanislava Špačková. Brno, s. 195–207.

[29] TURGENĚV, I. (1969): Milostný kruh. Praha.

[30] TURGENĚV, I. (1984): Milostný kruh. Praha.

[31] TURGENĚV, I. (1990): Záhadné povídky. Praha.