Curculio aneb Darmojed

Title: Curculio aneb Darmojed
Author: Plautus
Contributor
Weissar, Tomáš (Editor)
Poláčková, Eliška (Editor)
Urbanová, Daniela (Editor)
Černoch, Radek (Editor)
Source document: Theatralia. 2018, vol. 21, iss. 2, pp. 237-267
Extent
237-267
  • ISSN
    1803-845X (print)
    2336-4548 (online)
Type: Appendix
Language
License: Not specified license
 

Notice: These citations are automatically created and might not follow citation rules properly.

Note
Text vznikl v rámci projektu MUNI/FR/1394/2016 "Římská komedie: inscenační workshop" pro potřeby stejnojmenného výukového kurzu za finanční podpory z Fondu rozvoje Masarykovy univerzity. Jeho studentská inscenace byla kromě výše uvedeného projektu finančně podpořena Grantem DILIA 2018 a stipendiem rektora Masarykovy univerzity. Text překladu smí být reprodukován či inscenován pouze se souhlasem autorů, kteří jsou v této záležitosti zastupováni agenturou DILIA. Více o projektu na www.classcis.phil.muni.cz/darmojed.
References
[1] PLAUTUS, Titus Maccius. 2011. Curculio. Septimio Lanciotti (ed.). Urbino: QuattroVenti, 2008.

[2] PLAUTUS, Titus Maccius. 2011. Casina, The Casket Comedy, Curculio, Epidicus, The Two Menaechmuses. Wolfgang de Melo (překl. a ed.). Cambridge, Mass.: Harvard University Press, 2011. Loeb Classical Library.

[3] POLÁČKOVÁ, Eliška. 2016. Stereotypy v českých překladech Tita Maccia Plauta. In Jakub Čechvala, Eliška Poláčková et al. Ve stínu hellénského slunce. Obrazy antiky v moderní české kultuře. Praha: Nakladatelství Filosofia, 2016: 243–316, 339–410.

[4] URBANOVÁ, Daniela, Tomáš WEISSAR, Radek ČERNOCH a Eliška POLÁČKOVÁ. 2018. Několik poznámek k českému překladu Plautovy komedie Curculio. In J. Balegová, E. Brodňanská, F. Šimon (edd.). Hortus Graeco-latinus Cassoviensis II. Košice: Univerzita Pavla Josefa Šafárika v Košicích, FF Katedra klasickej filológie, 2018: 241–257.