Pro-Fil 2009, vol. 10, iss. 1

Year
2009
Publication year
2009
ISSN
1212-9097
Department FF MU
Topic
hidden section Editorial
Page Title
[1] Editorial Brázda, Radim | pdficon
Statě
Page Title
[2]-9 Kapitoly k historiografii vědy - rozhovor s Danielem Špeldou Špelda, Daniel; Brázda, Radim | pdficon
[10]-15 Odpověď Marku Pichovi Bělohrad, Radim | pdficon
[16]-21 Důkazní břemeno, princip důvěřivosti a povinnosti filosofů Jastrzembská, Zdeňka | pdficon
[22]-27 Trojí vědění fikce Šalomová, Jaroslava | pdficon
Recenze
Page Title
[28]-39 [Šíp, Radim. Richard Rorty: pragmatismus mezi jazykem a zkušeností] Madzia, Roman | pdficon
[40]-44 [Warren, Mary Anne. Moral status: obligations to persons and other living things] Bělohrad, Radim | pdficon
[45]-48 [Foucault, Michel. Slova a věci] Bělohrad, Radim | pdficon
[49]-51 [Wollner, Ulrich, ed. Problém epistémé v antike: (vzťah medzi theóretiké, praktiké a poietiké)] Vojta, Jakub | pdficon