Přírodní filosofie Tommasa Campanelly

Title: Přírodní filosofie Tommasa Campanelly
Author: Pavlas, Petr
Source document: Pro-Fil. 2013, vol. 14, iss. 2, pp. [44]-63
Extent
[44]-63
  • ISSN
    1212-9097
Type: Article
Language
License: Not specified license
 

Notice: These citations are automatically created and might not follow citation rules properly.

Abstract(s)
Článek se soustředí na téma, jemuž dosud mezi českými badateli nebyla věnována patřičná pozornost. Uvádí do českého prostředí přírodní filosofii Tommasa Campanelly OP (1568–1639), přičemž se zaměřuje na jeho kosmologii, astrologii, magii, medicínu a prorocké vize. Jsou zdůrazněny některé z jeho antiaristotelských tezí a v neposlední řadě je poukázáno na zajímavé paralely, analogie a průniky se staršími autory (Dante, Ficino...) i současníky (Komenský, Galileo...). Závěrečné tvrzení, že Campanella nepatří k průkopníkům moderní vědy, ale spíše k starší renesanční hermeticko-magicko-platónské tradici, by nemělo zastínit literární a rétorickou kvalitu jeho spisů, především jeho metaforiku a obraznost.
The article concentrates on the theme that has been so far neglected by Czech scholars. It outlines the natural philosophy of Tommaso Campanella OP (1568–1639) with focus on his cosmology, astrology, magic, medicine and prophetic visions. Some of his antiaristotelian theses are emphasized and – last but not least – some parallels, analogies and intersections with either earlier (Dante, Ficino...) or contemporary (Comenius, Galileo...) thinkers are pointed out. The conclusion, that Campanella does not belong to proponents of the modern science but rather to the older Renasissance hermetic-magic-neoplatonic tradition, should not overshadow the literary and rhetorical quality of his works, above all his use of metaphors and his poetic imagery.
References
[1] Agrippa von Nettesheim, H. C. (1992) De occulta philosophia libri tres. Leiden–New York–Köln: Brill.

[2] Agrippa von Nettesheim, H. C. (1996) Okultní filosofie: Kniha 3. Praha: Trigon.

[3] Brahe, T. (1919) Opera Omnia: Tomus VI. Hauniae: In Libraria Gyldendaliana. Dostupné z WWW: https://archive.org/details/operaomniaedidit06brahuoft.

[4] Brahe, T. (1924) Opera Omnia: Tomus VII. Hauniae: In Libraria Gyldendaliana. Dostupné z WWW: https://archive.org/details/operaomniaedidit07brahuoft.

[5] Campanella, T. (1620) De Sensu Rerum et Magia, Libri Quatuor. Francofurti: Apud Egenolphum Emmelium, Impensis Godefridi Tampachii. Dostupné z WWW: http://books.google.de/books?id=Gtsue0HqUzAC&printsec=frontcover&redir_esc=y#v=onepage&q&f=false.

[6] Campanella, T. (1622) Apologia pro Galileo, Mathematico Florentino. Francofurti: Impensis Godefridi Tampachii, Typis Erasmi Kempfferi. Dostupné z WWW: http://books.google.de/books?id=Plg_AAAAcAAJ&printsec=frontcover&redir_esc=y#v=onepage&q&f=false.

[7] Campanella, T. (1630) Astrologicorum Libri VII. Francofurti. Dostupné z WWW: http://books.google.de/books?id=8oKXx1LzPigC&printsec=frontcover&redir_esc=y#v=onepage&q&f=false.

[8] Campanella, T. (1631) Atheismus triumphatus seu Reductio ad religionem per scientiarum veritates. Romae: Apud Haeredem Bartholomaei Zannetti. Dostupné z WWW: http://books.google.de/books?id=HipLAAAAcAAJ&printsec=frontcover&redir_esc=y#v=onepage&q&f=false.

[9] Campanella, T. (1635) Medicinalium, iuxta propria principia, Libri Septem. Lugduni: Ex Officina Ioannis Pillehotte, Sumptibus Ioannis Caffin, et Francisci Plaignard. Dostupné z WWW: http://books.google.de/books?id=q0FWAAAAYAAJ&printsec=frontcover&redir_esc=y#v=onepage&q&f=false.

[10] Campanella, T. (1636) De Gentilismo non retinendo. Parisiis: Apud Tussanum Dubray. Dostupné z WWW: http://books.google.de/books?id=_9Zc4XhFKCYC&printsec=frontcover&redir_esc=y#v=onepage&q&f=false.

[11] Campanella, T. (1643) Civitas solis poetica: idea reipublicae philosophicae. Ultraiecti: Apud Ioannem à Waesberge. Dostupné z WWW: http://books.google.de/books?id=81tZ03ssUQUC&printsec=frontcover&redir_esc=y#v=onepage&q&f=false.

[12] Campanella, T. (1904) La cittá del sole. Modena: Rossi.

[13] Campanella, T. (1934) Sluneční stát. Praha: Jan Laichter.

[14] Campanella, T. (1951) Sluneční stát. Praha: Rovnost.

[15] Campanella, T. (1961) Metaphysica. Torino: Bottega d’Erasmo.

[16] Campanella, T. (1977) Articuli Prophetales. Firenze: La Nuova Italia.

[17] Campanella, T. (1979) Sluneční stát. Praha: Mladá Fronta.

[18] Campanella, T. (1992) Philosophia sensibus demonstrata. Napoli: Vivarium. Dostupné z WWW: http://bivio.filosofia.sns.it/bvWorkTOC.php?authorSign=CampanellaTommaso&titleSign=PhilosophiaSensibusDemonstrata.

[19] Campanella, T. (2010) Lettere. Firenze: Leo S. Olschki.

[20] Campanella, T. (2011) Selected Philosophical Poems of Tommaso Campanella: A Bilingual Edition. Chicago–London: The University of Chicago Press. Dostupné z WWW: http://books.google.cz/books?id=-gg7nHUNGeoC&printsec=frontcover&dq=isbn:0226092054&hl=cs&sa=X&ei=ax2fUsDZMIO9ygPXxYHYAg&ved=0CDIQ6AEwAA#v=onepage&q&f=false.

[21] Campanella, T. Epilogo Magno. (1939) Roma: Reale Accademia d'Italia. Dostupné z WWW: http://bivio.filosofia.sns.it/bvWorkTOC.php?authorSign=CampanellaTommaso&titleSign=EpilogoMagno.

[22] Cardanus, H. (1654) De Propria Vita Liber. Amstelaedami: Apud Joannem Ravesteinium. Dostupné z WWW: http://books.google.de/books?id=blA9AAAAcAAJ&printsec=frontcover&hl=cs#v=onepage&q&f=false.

[23] Červenka, J. (1985) K problematice vztahů Komenského ke Campanellovi. Studia Comeniana et historica, vol. XV, no. 29, s. 5–33

[24] Ernst, G. (2010) Tommaso Campanella: The Book and the Body of Nature. Dordrecht–Heidelberg–London–New York: Springer. Dostupné z WWW: http://books.google.de/books?id=IFhnDDX6oU8C&printsec=frontcover&hl=cs#v=onepage&q&f=false.

[25] Granada, M. A. (2011) Obraz kosmu: nové představy, nové vize. In Hankins, J. (ed.) Renesanční filosofie. Praha: OIKOYMENH, s. 355–375.

[26] Harrison, P. (1998) The Bible, Protestantism and the Rise of Natural Science. Cambridge: Cambridge University Press. Dostupné z WWW: http://books.google.de/books?id=eBLst8a8uYYC&printsec=frontcover&hl=cs#v=onepage&q&f=false.

[27] Headley, J. M. (1997) Tommaso Campanella and the Transformation of the World. Princeton: Princeton University Press.

[28] Herder, J. G. (1881) Sämtliche Werke 27: Poetische Werke 3. Berlin.

[29] Howell, K. J. (2002) God's Two Books: Copernican Cosmology and Biblical Interpretation in Early Modern Science. Notre Dame, Indiana: University of Notre Dame Press.

[30] Komenský, J. A. (1966) De rerum humanarum emendatione consultatio catholica: Tomus I. Pragae: Academia.

[31] Komenský, J. A. (1992) Obecná porada o nápravě věcí lidských: I. svazek. Praha: Svoboda.

[32] Komenský, J. A. (1992) Obecná porada o nápravě věcí lidských: II. svazek. Praha: Svoboda.

[33] Kristeller, P. O. (2007) Osm filosofů italské renesance. Praha: Vyšehrad.

[34] Nejeschleba, T. (2008) Jan Jessenius v kontextu renesanční filosofie. Praha: Vyšehrad.

[35] Patočka, J. (2003) Komeniologické studie III. Praha: OIKOYMENH.

[36] Piccolomini, E. S. (1998) Historia Bohemica: Historie česká. Praha: Koniasch Latin Press.

[37] Špelda, D. (2012) Prisca sapientia v renesančním platonismu. Aithér: Časopis pro studium řecké a latinské filosofické tradice [online], vol. IV, no. 7, [cit. 2013-12-04], s. 145–189. Dostupné z WWW: http://www.aither.cz/casopis/pdf/Aither7.pdf .

[38] van Helmont, F. M. (2007) The Alphabet of Nature. Leiden–Boston: Brill. Dostupné z WWW: http://books.google.de/books?id=0RjzPQ0l4GIC&printsec=frontcover&hl=cs#v=onepage&q&f=false.

[39] Walker, D. P. (2000) Spiritual and Demonic Magic from Ficino to Campanella. University Park, Pennsylvania: The Pennsylvania State University Press.

[40] Wuttge, H. (1897) Erkenntnistheorie und Ethik des Tommaso Campanella. Inaugural-Dissertation. Halle. Dostupné z WWW: https://archive.org/details/erkenntnistheor00wuttgoog.

[41] Yatesová, F. (2009) Giordano Bruno a hermetická tradice. Praha: Vyšehrad.