Čelákovická tvrz

Title: Čelákovická tvrz
Variant title:
  • Die Feste in Čelákovice
Source document: Archaeologia historica. 1977, vol. 2, iss. [1], pp. 127-136
Extent
127-136
Type: Article
Language
Summary language
License: Not specified license
 

Notice: These citations are automatically created and might not follow citation rules properly.

References
[1] Emler, J., 1882: Regesta diplomatica non epistolaria Bohemiae et Moraviae, Pars II. (1253-1310), Praha.

[2] Ferles, A., 1865: Paměti královského komorního města n. L. Čelákovic, (opis od B. Ferlesa z r. 1904).

[3] Podlaha, A. – Sittler, Ed., 1901: Soupis památek historických a uměleckých v polit. okresu Karlínském, Praha.

[4] Prášek, J. V., 1913: Brandejs n. L., město, panství a okres, díl III., Brandejs n. L.

[5] Sedláček, A., 1927: Hrady a zámky české, díl XV., Praha.

[6] Špaček, J., 1973: Příspěvky k poznání hradištního osídlení Čelákovic a okolí, Studie a zprávy Okresního muzea Praha-východ 1972, str. 5-25.

[7] Špaček, J., 1974: Čelákovická tvrz, Středočeský sborník historický 9, str. 183-199, Praha.

[8] Vlasák, E.: Polabské město Čelákovice, (dějiny města), v tisku.