Středověké vápenické pece při Obřanském hradě

Title: Středověké vápenické pece při Obřanském hradě
Variant title
Mittelalterliche Kalköfen bei Burg Obřany
Author: Merta, Jiří
Source document: Archaeologia historica. 1977, vol. 2, iss. [1], pp. 239-246
Extent
239-246
Type: Article
Language
Czech
License: Not specified license
Summary language
References
[1] Craster, E., 1951: A Mediaeval Lime Kiln at Ogmore Castle, Glammorgan, Arch. Camberesensis Cl, s. 72-76.

[2] Koch, R., 1974: Ein Kalkbrennofen bei der Böckinger Kirche, Schwaben und Franken, 9. 11., s. 2.

[3] Konečný, L., 1972: Hrad Obřany, ročníková práce kat. preh. FF UJEP Brno, rukopis.

[4] Pichlerová, M., 1974: Výzkum vápenické pece z doby římské v Rusovcích – ústní sdělení, dosud nepublikováno.

[5] Raistrick, A., 1974: Industrial Archaeology, London, s. 70.

[6] Mediaeval Archaeology: 1963, 6-7, s. 65, 1964, 8, s. 243, 1965, 9, s. 203, 1966, 10, s. 189, 218 – drobné články.