Prognóza dalšího výzkumu Petrské čtvrti (osada u sv. Petra na Poříčí) ve světle dosavadních poznatků

Variant title
Prognose der weiteren Grabung im Siedlungsviertel von St. Peter in Prag - Porici im Lichte der bisherigen Erkenntnisse
Source document: Archaeologia historica. vol. 3, iss. [1], pp. 387-391
Extent
387-391
Type: Article
Language
Czech
License: Not specified license
Summary language
Document