Prognóza dalšího výzkumu Petrské čtvrti (osada u sv. Petra na Poříčí) ve světle dosavadních poznatků

Variantní název
Prognose der weiteren Grabung im Siedlungsviertel von St. Peter in Prag - Porici im Lichte der bisherigen Erkenntnisse
Zdrojový dokument: Archaeologia historica. roč. 3, č. [1], s. 387-391
Rozsah
387-391
Type: Článek
Jazyk
česky
Licence: Neurčená licence
Jazyk shrnutí
Document