Záchranný výzkum v kostele sv. Martina ve zdi na Starém Městě pražském

Title: Záchranný výzkum v kostele sv. Martina ve zdi na Starém Městě pražském
Variant title
Die Notgrabung in der Kirche St.–Martin im Gemäuer {Prager Altstadt)
Source document: Archaeologia historica. 1979, vol. 4, iss. [1], pp. 33-41
Extent
33-41
Type: Article
Language
Czech
License: Not specified license
Summary language
References
[1] Birnbaum, V., 1924: Románská Praha, Ročenka Kruhu pro pěstování dějin umění za rok 1923, Praha.

[2] Birnbaum, V., 1929: Románské emporové kostely v Čechách, Sborník k 70. narozeninám K. B. Mádla, Praha.

[3] Čarek, J., 1947: Románská Praha, Praha.

[4] Ekert, F., 1884: Posvátná místa královského hlavního města Prahy, Praha.

[5] Friedrich, G., 1904: Codex diplomaticus et epistolaris regni Bohemiae I, Praha.

[6] Chaloupecký, V. – Květ, J. – Mencl, V., 1948: Praha románská, Praha.

[7] Lorenc, V., 1973: Nové Město pražské, Praha.

[8] Mencl, V., 1965: Panské tribuny v naší románské architektuře, Umění 13.

[9] Merhautová, A., 1971: Raně středověká architektura v Čechách, Praha.

[10] SÚRPMO 1962: Praha 1–Staré Město, kostel sv. Martina ve zdi, Archiv PSSPPOP, Praha.

[11] Teige, J., 1905: Kostel sv. Martina většího ve zdi na Starém Městě pražském, Almanach královského hlavního města Prahy 8, Praha.

[12] Tomek, V. V., 1865: Základy starého místopisu pražského II, Praha.

[13] Záruba, Q., 1948: Geologický podklad a základové poměry vnitřní Prahy, Praha.