Středověké osídlení soutoku Labe s Jizerou

Variant title
Die mittelalterliche Besiedlung am Zusammenfluss der Ströme Labe und Jizera
Source document: Archaeologia historica. 1979, vol. 4, iss. [1], pp. 221-234
Extent
221-234
Type: Article
Language
Czech
License: Not specified license
Summary language
Document
References:
[1] Archiv kapituly staroboleslavské – cit. Prášek 1908-1913, Díl I. 388.

[2] Franz, R., 1969: Der Kachelofen, str. 85 n., Graz.

[3] Hazlbauer, Z., 1977-1978: Zaniklé Opočno u Staré Boleslavi. Studie a zprávy OM Praha-Východ, Brandýs n/L., 6-32.

[4] Hazlbauer, Z. – Špaček, J., 1977: Zaniklá tvrz a středověká osada Opočno u Staré Boleslavi. Archaeologia historica, 2, 117-125. Sborník příspěvků z VIII. celo-stát. semináře archeologů středověku, Mikulov, 20.-24. 9. 1976.

[5] Hazlbauer, Z. – Špaček, J., 1977: Zaniklá lokalita Opočno u Staré Boleslavi. Průvodce ke stejnojmenné výstavě, Čelákovice.

[6] Kuchař, K., 1961: Early maps of Bohemia, Moravia and Silesia. Praha.

[7] Píč, J. L., 1903: Staré ústí Jizery. PA XX, 581-582.

[8] Prášek, J. V., 1875: Okres Brandejsský nad Labem, Praha.

[9] Prášek, J. V., 1908–1913: Brandejs nad Labem, město, panství i okres. Díl I., 388 n., díl III., 503 n. Brandýs n/L.

[10] Šmilauer, V., 1960: Osídlení Čech ve světle místních jmen, str. 89, Praha.

[11] Špaček, J., 1972: Příspěvek k poznání hradištního osídlení Čelákovic a okolí. Studie a zprávy OM Praha–východ, Brandýs n. L., 5-25.

[12] Špaček, J., 1974: Čelákovická tvrz. Středočeský sborník historický, 9, 183-199.

[13] Špaček, J., 1977: Čelákovická tvrz. Archaeologia historica, 2, 127-136. Sborník příspěvků z VIII. celostát. semináře archeologů středověku, Mikulov, 20.-24. 9. 1976.

[14] Špaček, J., 1977–1978: Předběžná zpráva o nálezech ze zaniklé lokality Opočno. Studie a zprávy OM Praha-východ, Brandýs n. L., 34-40.

[15] Špaček, J., 1978: Dosavadní výsledky zjišťovacího výzkumu zaniklého hrádku v Toušeni okr. Praha–východ. Referát na X. celostát. konferenci archeologů středověku, Plzeň, 2.-6. 10. 1978.

[16] Špaček, J., Hazlbauer, Z., 1978: Výzkum zaniklé lokality Opočno u Staré Boleslavi 1975–1978 (v tisku).