Pokračování průzkumu středověkých opevnění kolem Nového hradu u Adamova