Hrad Kuchlov u Rychtářova v okrese Vyškov

Variant title
Burg Kuchlov bei Rychtářov im Bezirk Vyškov
Source document: Archaeologia historica. vol. 6, iss. [1], pp. 277-283
Extent
277-283
Type: Article
Language
Czech
License: Not specified license
Summary language
Document
References:
[1] Durdík, T., 1977: Zaniklý sídlištní komplex Řebřík, in: Středověká archeologie a studium počátků měst. Praha, 231-235.

[2] Durdík, T., 1978: Nástin vývoje českých hradů 12.–13. století, Archaeologia historica 3, 41-52.

[3] Hosák, L., 1938: Historický místopis země Moravskoslezské I.–IX. Praha 1933–1938.

[4] FRB: Fontes Rerum Bohemicarum IV., ed. Josef Emler, Praha 1884.

[5] Lechner: Die ältesten Belehnungs- und Lehensgerichtsbücher des Bisthums Olmütz. I. Belehnungsbücher. II. Lehensgerichtsbücher, ed. Karl Lechner, Brünn 1902.

[6] PB: Půhonné knihy brněnské.

[7] ZDO: Die Landtafel des Markgrafthumes Mähren II (Text der Olmützer Cuda), edd. P. R. v. Chlumecký – J. Chytil – C. Demuth – A. R. v. Wolkskron, Brünn 1856.