Německá Lhota, zaniklá středověká osada, k. o. Kamenné Žehrovice okr. Kladno

Variant title
Německá Lhota, eine mittelalterliche Ortswüstung bei Žehrovice, Bez. Kladno
Source document: Archaeologia historica. vol. 6, iss. [1], pp. 475-480
Extent
475-480
Type: Article
Language
Czech
License: Not specified license
Summary language
Document
References:
[1] Frýda, E., 1979: Středověké sklo v západních Čechách, Sb. Západočeského muzea v Plzni, Historie II, 1979, 7-78.

[2] Hejdová, D. – Nechvátal, B., 1967: Studie o středověkém skle v Čechách (Soubor z Plzně, Solní ul.), PALVIII 2, 433-498.

[3] Hrubý, F., 1927: Selské a poddanské inventáře v době předbělohorské, ČČH 33, 28n.

[4] Pekař, J., 1970 (4. vydání): Kniha o Kosti II, 272.