Richterová, Julie

Name variants:

Richterová, Julie (preferred)
Content type
Displaying 1 - 10 of 10.

Article
Richterová, Julie. Geodeticko-topografický průzkum na lokalitě Německá Lhota, okr. Kladno. Archaeologia historica. 1982, vol. 7, iss. [1], pp. 247–252.

Article
Richterová, Julie. K historii parcely a domu čp. 568, Ovocný trh 17, Praha 1-Staré Město. Archaeologia historica. 1995, vol. 20, iss. [1], pp. 53–[64].

Article
Richterová, Julie. Kruhové přezky z výzkumu na Jungmannově náměstí v Praze. Archaeologia historica. 1996, vol. 21, iss. [1], pp. 493–498.

Article
Richterová, Julie. Německá Lhota, zaniklá středověká osada, k. o. Kamenné Žehrovice okr. Kladno. Archaeologia historica. 1981, vol. 6, iss. [1], pp. 475–480.

Article
Richterová, Julie. Orlice jako chronologický motiv kachlového reliéfu. Archaeologia historica. 1983, vol. 8, iss. [1], pp. 155–166.

Article
Richterová, Julie. Pražská hradiště v mladší a pozdní době hradištní. Archaeologia historica. 1985, vol. 10, iss. [1], pp. 181–188.

Article
Richterová, Julie. Příspěvek archeologického průzkumu k počátkům tzv. slánského domu. Archaeologia historica. 1987, vol. 12, iss. [1], pp. 183–188.

Article
Richterová, Julie. Venkovské krčmy v okolí Prahy na přelomu středověku a raného novověku. Archaeologia historica. 1999, vol. 24, iss. [1], pp. 111–124.

Article
Richterová, Julie. Výzkum v Ungeltu, čp. 636/637, Praha 1, Staré Město. Archaeologia historica. 1979, vol. 4, iss. [1], pp. 21–31.

Article
Richterová, Julie. Záchranné a zjišťovací výzkumy středověkých vesnic na území Prahy. Archaeologia historica. 1988, vol. 13, iss. [1], pp. 495–510.