Poznámky k německé kolonizaci východních Čech

Author: Charvát, Petr
Source document: Archaeologia historica. 1985, vol. 10, iss. [1], pp. 75-81
Extent
75-81
Type: Article
Language
Czech
License: Not specified license
Summary language
Document
References:
[1] Bach, A., 1953: Deutsche Namenkunde I/1 a I/2, Universitätsverlag Heidelberg (sv. I/1 vyšel r. 1952).

[2] CDB: Codex diplomnticus et epistolaris regni Bohemiae, edd. G. Friedrich et al., Pragae 1907sqq.

[3] Clark, C., 1978: Women's names in post-Conquest England, in: Speculum 55/2, 223-251.

[4] Dudík, B., 1852: Forschungen in Schweden für Mährens Geschichte, Brünn.

[5] Friedl, A., 1927: Kodex Gigas, Praha, přetištěno v PA 35, 1926-1927, 117-167.

[6] Frolík, J., 1983: K počátkům Chrudimi, AR 35, 517-539.

[7] Graus, F., 1967: Necrologium Bohcmicum a stopy nekosmovského pojetí českých dějin, ČsČH 15/6, 789-810.

[8] HZT XII: A. Sedláček: Hrady, zámky a tvrze české sv. XII (Čáslavsko), Praha 1900.

[9] Kremer, V. V., 1967: Čáslavské ulice v dějinách, Zpravodaj místopisné komise VIII/3, 248-263.

[10] Kremer, V. V., 1873: O písemnictví středního věku, PA 9, 1871-1873, 615-638.

[11] LC: Libri confirmationum ad beneficia ecclesiastica Pragensem per archidioecesim, ed. F. A. Tingl (vol. I), Praha 1865.

[12] Medek, V., 1971: Osudy moravské církve do konce 14. věku, Praha.

[13] MJC: A. Profous–J. Svoboda–Vl. Šmilauer: Místní jména v Čechách I-V, Praha 1947-1960.

[14] Nejedlý, Zd., 1903: Dějiny města Litomyšle a okolí, Litomyšl.

[15] Oexle, O. G., 1976: Memoria und Memorialüberlieferung im früheren Mittelalter, in: Frühmittelalterliche Studien 10, 70-95.

[16] Rachbauer, P., 1979: Essen und Trinken um 1200, in: Nibelungenlied, Ausstellung zur Erinnerung... 14. 9.-28. 10. 1979, Bregenz 1979, 135-146.

[17] RB: Regesta diplomatica necnon epistolaria Bohemiae et Moraviae, edd. K. J. Erben et al., Pragae 1855sqq.

[18] Sedláček, A., 1931: Hrady, zámky a tvrze české II (2. vyd.), Praha.

[19] Schlesinger, L., 1885: Die deutsche Sprachinsel von Iglau, in: Mitteilungen des Vereines für Geschichte der Deutschen in Böhmen 23, 305-373.

[20] Schwarz, E., 1957: Sudetendeutsche Familiennamen aus vorhussitischer Zeit, Böhlau Verlag Köln – Graz.

[21] Schwarz, E., 1961: Ortsnamen der Sudetenländer als Geschichtsquelle (2. vyd.), R. Lerche München.

[22] Schwarz, E., 1965: Volkstumsgeschichte der Sudetenländer I, R. Lerche München.

[23] Schwarz, E., 1966: Volkstumsgeschichte der Sudetenländer II, R. Lerche München.

[24] Smetánka, Zd. – Škabrada, J., 1977: K počátkům městečka Ronova nad Doubravou, in: Středověká archeologie a studium počátků měst, Praha, 105-112.

[25] Stehlíková, D. – Varhaník, J. – Sommer, J., 1984: Marginálie k umění doby posledních Přemyslovců, in: Umění 32/1, 23-37.

[26] Šimák, J., 1938: Středověká kolonizace v zemích českých (ČD I/5), Praha.

[27] Šmilauer, Vl. et al., 1967: Weidhof, in: Zpravodaj místopisné komise VIII/2, 199.

[28] Tichý, J., 1962: Neznámá listina vilémovského kláštera, in: ČNM (vědy společenské) 131/1, 69-74.

[29] UPČ I: Umělecké památky Čech sv. I (ed. E. Poche), Academia Praha 1977.

[30] Vepřek, J. – Pospíšil, B., 1981: Jména rostlin použitá pro jména dolů v rudním okrsku kutnohorském, Zpravodaj místopisné komise XXII/3, 363-366.

[31] Wollasch, J., 1971: A Cluniac Necrology from the Time of the Abbot Hugh, in: Cluniac Monasticism in the Central Middle Ages//, ed. by N. Hunt, Londýn, Macmillan, 143-191 (pův. otištěno ve Frühmittelalterliche Studien I, 1967).