Charvát, Petr

Name variants:

Charvát, Petr (preferred)
Content type
Displaying 1 - 9 of 9.

Article
Charvát, Petr. "Better it is to go wide - go wide!". Archaeologia historica. 2004, vol. 29, iss. [1], pp. 129–140.

Article
Charvát, Petr. Dolní Újezd u Litomyšle a otázka vesnických refugií v Čechách. Archaeologia historica. 1982, vol. 7, iss. [1], pp. 429–432.

Article
Charvát, Petr. Katalánci v Praze? : k novým nálezům keramických importů z Týnského dvora. Archaeologia historica. 2003, vol. 28, iss. [1], pp. 493–501.

Article
Charvát, Petr. Pallium sibi nullatenus deponatur : Textilní výroba v raně středověkých Čechách. Archaeologia historica. 1990, vol. 15, iss. [1], pp. 69–86.

Article
Charvát, Petr. Poznámky k německé kolonizaci východních Čech. Archaeologia historica. 1985, vol. 10, iss. [1], pp. 75–81.

Article
Charvát, Petr. Pražští Židé a první křížová výprava. Archaeologia historica. 2009, vol. 34, iss. [1], pp. 835–838.

Article
Charvát, Petr. Říkovice u Litomyšle a koncentrace osídlení ve středověku. Archaeologia historica. 1982, vol. 7, iss. [1], pp. 225–228.

Article
Benková, Milena; Charvát, Petr; Matoušek, Václav. Zástavba města Berouna ve 13. století. Archaeologia historica. 1995, vol. 20, iss. [1], pp. 157–176.