Příspěvek archeologického průzkumu k počátkům tzv. slánského domu

Title: Příspěvek archeologického průzkumu k počátkům tzv. slánského domu
Variant title:
  • Der Beitrag archäologischer Forschungen zu den Anfängen des nach der böhmischen Stadt Slaný genannten Haustyps
Source document: Archaeologia historica. 1987, vol. 12, iss. [1], pp. 183-188
Extent
183-188
Type: Article
Language
Summary language
License: Not specified license
 

Notice: These citations are automatically created and might not follow citation rules properly.

References
[1] Frolec, V.—Vařeka, J. 1983: Lidová architektura, Praha.

[2] Mencl, V. 1980: Lidová architektura v Československu, Praha.

[3] Richterová, J. 1981: Německá Lhota, ZSO, k o. Kamenné Žehrovice, okr. Kladno. Historie a výzkum, AH 6, 475—479.

[4] Richterová, J. 1982: Geodeticko-topografický průzkum na lokalitě Německá Lhota, okr. Kladno, AH 7, 247—252.

[5] Vařeka, J. 1973: K otázce vývoje a geografického rozšíření kamenného domu v Čechách, ČL 60, 1973, 86—94.

[6] Vařeka, J. 1976: Lidové stavitelství Slánka, Třebíz