Výsledky výzkumu městského domu se zřetelem k vesnickému obydli

Title: Výsledky výzkumu městského domu se zřetelem k vesnickému obydli
Variant title:
  • Ergebnisse der Untersuchung des städtischen Hauses mit Rücksicht auf die ländliche Behausung
Author: Muk, Jan
Source document: Archaeologia historica. 1987, vol. 12, iss. [1], pp. 215-218
Extent
215-218
Type: Article
Language
Summary language
License: Not specified license
 

Notice: These citations are automatically created and might not follow citation rules properly.

References
[1] Muk J. 1967, 1978: Měšťanský dům středověku a renesance v jižních Čechách, diplomní a disertační práce filos. fak. UK.

[2] Vajdiš J. 1968: Studie prostorové skladby obytných budov v Lokti, PP 8 s. 229.

[3] Muk J. 1977: Přínos stavebně historického a archeologického výzkumu Mostu k dějinám městského domu, AH 3 s. 165.

[4] Muk J. 1982: Příspěvek ke genezi východoslovenských měst a městských domů ve středověku AH 7 s. 473.

[5] Muk J. 1987: Městská památková rezervace Bardejov, PaP 12, 393.

[6] Muk J. Stavebně historické průzkumy domů v Kutné Hoře 1979 až 1986, strojopis SÚRPMO.

[7] Klápště J., Muk J., v tisku: Stavebně historický vývoj lomu čp. 226 v Mostě, AR.