Muk, Jan

Name variants:

Muk, Jan (preferred)
Content type
Displaying 1 - 14 of 14.

Article
Muk, Jan. Chrám sv. Jiří a gotický špýchar hradu Bechyně. Archaeologia historica. 1979, vol. 4, iss. [1], pp. 113–117.

Article
Muk, Jan; Vilímková, Milada. K počátkům hradu Rožmberka. Archaeologia historica. 1982, vol. 7, iss. [1], pp. 379–382.

Article

Article
Huml, Václav; Muk, Jan. Kostel sv. Michala na Starém Městě pražském. Archaeologia historica. 1990, vol. 15, iss. [1], pp. 277–285.

Article
Muk, Jan. Numerická interpretace rozměrů pražských románských domů. Archaeologia historica. 1986, vol. 11, iss. [1], pp. 267–270.

Article

Article
Muk, Jan; Hus, Miroslav. Objev pozdně středověké pece mincovny v Jáchymově. Archaeologia historica. 1985, vol. 10, iss. [1], pp. 235–237.

Article
Muk, Jan. Přínos stavebně historického a archeologického výzkumu Mostu k dějinám městského domu. Archaeologia historica. 1978, vol. 3, iss. [1], pp. 165–169.

Article
Muk, Jan. Příspěvek k poznání nejstarší architektury Tábora. Archaeologia historica. 1980, vol. 5, iss. [1], pp. 115–121.

Article
Muk, Jan. Příspěvek ke genezi východoslovenských měst a městských domů ve středověku. Archaeologia historica. 1982, vol. 7, iss. [1], pp. 473–482.

Article
Muk, Jan; Novosadová, Olga. Středověká tvrz v Písečné nad Dyjí. Archaeologia historica. 1977, vol. 2, iss. [1], pp. 189–194.

Article
Muk, Jan. Středověké jádro zámku v Hranicích. Archaeologia historica. 1994, vol. 19, iss. [1], pp. 65–70.

Article
Líbal, Dobroslav; Muk, Jan. Středověké stavební konstrukce a technologie. Archaeologia historica. 1984, vol. 9, iss. [1], pp. 239–246.

Article
Muk, Jan. Výsledky výzkumu městského domu se zřetelem k vesnickému obydli. Archaeologia historica. 1987, vol. 12, iss. [1], pp. 215–218.