[Teresa Kiersnowska, Czersk w XIII i XIV wieku ośrodek wlodzy książęcej na południowym Mazowszu], [Mediaevalia archaeologica. Acta archaeologica Lodziensia Nr. 31], [Wojciech Iwańczak, Tropem rycerskiej przygody. Wzorzec rycerski w piśmiennictwie czeskim XIV wieku]

Title: [Teresa Kiersnowska, Czersk w XIII i XIV wieku ośrodek wlodzy książęcej na południowym Mazowszu], [Mediaevalia archaeologica. Acta archaeologica Lodziensia Nr. 31], [Wojciech Iwańczak, Tropem rycerskiej przygody. Wzorzec rycerski w piśmiennictwie czeskim XIV wieku]
Source document: Archaeologia historica. 1987, vol. 12, iss. [1], pp. 435-437
Extent
435-437
Type: Review
Language
License: Not specified license
Reviewed work
Teresa Kiersnowska, Czersk w XIII i XIV wieku ośrodek władzy książęcej na południowym Mazowszu. Warszawa. Państwowe Wydawnictwo Naukowe 1986, 244 s„ 90 obr.
Mediaevalia archaeologica. Acta archaelogica Lodziensia Nr. 31. Red. A. Nadolski. Wroclaw-Warszawa—Kraków—Gdańsk-Łódź, Zakład Narodowy im. Ossolińskich. Wydawnictwo Polskiej Akademii Nauk 1986. 154 s., množství obr. v textu a 2 příl., francouzské resumé.
Wojciech Iwańczak, Tropem rycerskiej przygody. Wzorzec rycerski w piśmiennictwie czeskim XIV wieku. Warszawa, Państwowe Wydawnictwo Naukowe 1985. 350 s., řada vyobrazení v textu
 

Notice: These citations are automatically created and might not follow citation rules properly.