Středověká kovárna v Sezimově Ústí-Novém Městě

Title: Středověká kovárna v Sezimově Ústí-Novém Městě
Variant title:
  • Eine Schmiedewerkstatt in Sezimovo Ústí-Neustadt
Author: Krajíc, Rudolf
Source document: Archaeologia historica. 1993, vol. 18, iss. [1], pp. 391-417
Extent
391-417
Type: Article
Language
Summary language
License: Not specified license
 

Notice: These citations are automatically created and might not follow citation rules properly.

References
[1] DRDA, M., 1978: Soubor nálezů ze Sezimova Ústí, Husitský Tábor 1, 7—29.

[2] HAZLBAUER, Z.—RICHTER, M., 1990: Dva hromadné nálezy gotických nádobkových kachlů v Sezimově Ústí, AR XLII, 416—434.

[3] HUML, V.—PLEINER, R., 1991 (v tisku): Die Schmiede im mittelalterlichen Prag (Die Eisengegenstände aus der Notgrabung am Wenzelsplatz), Archaeologia Pragensia 11.

[4] JANÁČEK, J., 1963: Přehled vývoje řemeslné výroby v českých zemích za feudalismu. Praha.

[5] JANOTKA, M., 1974: Nástroje kovářské rukodělné výroby v muzeích, Muzejní a vlastivědná práce XII, 71—84.

[6] KRAJÍC, R., 1992: Kapitoly z dějin středověkého kovářství (Kovárna v Sezimově Ústí a analýza výrobků ze železa). Kandidátská disertační práce I—II. Tábor.

[7] NEMEŠKALOVÁ-JIROUDKOVÁ, Z., 1967: Nález grošů Václava IV. ze Sezimova Ústí, AR XIX, 313—316, 323—328.

[8] PLEINER, R., 1991 (v tisku): Die Technik der Schmiede im mittelalterlichen Prag, Archaeologia Pragensia 11.

[9] RICHTER, M.—SMETÁNKA, Z.—ŠPAČEK, L., 1964: Výzkum v Sezimově Ústí v r. 1962 a 1963, AR XVI, 691—696, 700—703, 705—716.

[10] RICHTER, M.—HRDLIČKA, L., 1965: Výzkum v Sezimově Ústí v roce 1964, AR XVIII, 647, 655—668.