Krajíc, Rudolf

Name variants:

Krajíc, Rudolf (preferred)
Content type
Displaying 1 - 10 of 10.

Article
Krajíc, Rudolf; Soudný, Mojmír; Kisler, Jiří. Aplikace prospekčních metod na zaniklé středověké osadě Potálov, o. Tábor. Archaeologia historica. 1982, vol. 7, iss. [1], pp. 229–246.

Article
Krajíc, Rudolf; Měřínský, Zdeněk; Vařeka, Pavel. Archaeology of the 16th–20th century in the Czech Republic. Archaeologia historica. 2017, vol. 42, iss. 2, pp. 367–399.

Article
Hašek, Vladimír; Krajíc, Rudolf; Nekuda, Rostislav. Geophysical prospection for archaeological excavation of deserted medieval settlements of 13.-15. centuries in the Czech Republic. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. M, Řada archeologická. 2000, vol. 49, iss. M5, pp. 201–228.

Article
Krajíc, Rudolf. Příspěvek k dokumentaci některých zaniklých středověkých osad na Táborsku. Archaeologia historica. 1980, vol. 5, iss. [1], pp. 165–172.

Article
Krajíc, Rudolf. Stavební železo a uzavírací mechanismy na vrcholně středověkých lokalitách Táborska. Archaeologia historica. 1991, vol. 16, iss. [1], pp. 323–344.

Article
Krajíc, Rudolf. Středověká kovárna v Sezimově Ústí-Novém Městě. Archaeologia historica. 1993, vol. 18, iss. [1], pp. 391–417.

Article
Krajíc, Rudolf. Středověké vodní dílo v Táboře : archeologický výzkum Jordánu. Archaeologia historica. 2019, vol. 44, iss. 2, pp. 1001–1027.

Article
Krajíc, Rudolf. Vesnice husitského období na táborsku ve světle archeologických výzkumů. Archaeologia historica. 1987, vol. 12, iss. [1], pp. 85–95.

Article
Krajíc, Rudolf; Skružný, Ludvík. Výzkum středověké pekárny v Soběslavi, okr. Tábor. Archaeologia historica. 1988, vol. 13, iss. [1], pp. 117–131.

Article
Krajíc, Rudolf. Zaniklé středověké město Sezimovo Ústí. Archaeologia historica. 2020, vol. 45, iss. 2, pp. 765–783.