K současným možnostem ochrany archeologických nálezů

Title: K současným možnostem ochrany archeologických nálezů
Source document: Archaeologia historica. 2001, vol. 26, iss. [1], pp. 5-12
Extent
5-12
  • ISSN
    0231-5823
Type: Article
Language
Summary language
License: Not specified license
 

Notice: These citations are automatically created and might not follow citation rules properly.

References
[1] VARHANÍK, J., 1998: K památkové ochraně zřícenin, in: Zříceniny historických staveb a jejich památková ochrana, Státní ústav památkové péče, Praha, s. 37-43.

[2] VARHANÍK, J., 1999: K právní úpravě archeologických výzkumů a nálezů, Správní právo 6. s. 337-356