Varhaník, Jiří

Name variants:

Varhaník, Jiří (preferred)
Content type
Displaying 1 - 25 of 30.

Article
Varhaník, Jiří. Břitové věže pozdního středověku v Čechách a na Moravě. Archaeologia historica. 1995, vol. 20, iss. [1], pp. 339–[353].

Article
Varhaník, Jiří. Goticko-renesanční opevnění hradu Hluboké nad Vltavou. Archaeologia historica. 2004, vol. 29, iss. [1], pp. 357–362.

Article
Varhaník, Jiří; Zavřel, Jan. Hrad Rabí – doposud opomíjené poznatky ze starších průzkumů z Geofondu Praha. Archaeologia historica. 2009, vol. 34, iss. [1], pp. 725–732.

Article
Varhaník, Jiří. Hrad Zvíkov jako torzální architektura. Archaeologia historica. 2015, vol. 40, iss. 2, pp. 395–427.

Article
Kyncl, Tomáš; Varhaník, Jiří. K datování první etapy výstavby románského kostela sv. Martina v Bernarticích, okr. Písek. Archaeologia historica. 2010, vol. 35, iss. 1-2, pp. 369–372.

Article
Varhaník, Jiří. K existenci sýpky na hradě ve středověku. Archaeologia historica. 2018, vol. 43, iss. 2, pp. 385–399.

Article
Varhaník, Jiří. K morfologii hradu v Písku. Archaeologia historica. 2000, vol. 25, iss. [1], pp. 159–[170].

Article
Varhaník, Jiří. K obléhání hradu Zvíkova. Archaeologia historica. 2019, vol. 44, iss. 2, pp. 511–527.

Article
Varhaník, Jiří. K otázce francouzského importu hradní architektury. Archaeologia historica. 2003, vol. 28, iss. [1], pp. 343–346.

Article
Varhaník, Jiří. K otázce hygienických poměrů ve středověkém vězení. Archaeologia historica. 2023, vol. 48, iss. 2, pp. 421–430.

Article
Varhaník, Jiří. K problematice právní úpravy archeologie v rámci památkové péče. Archaeologia historica. 1996, vol. 21, iss. [1], pp. 515–520.

Article
Varhaník, Jiří. K původu stavebního typu hradu Špilberka. Archaeologia historica. 1998, vol. 23, iss. [1], pp. 391–398.

Article
Varhaník, Jiří. K současným možnostem ochrany archeologických nálezů. Archaeologia historica. 2001, vol. 26, iss. [1], pp. 5–12.

Article
Varhaník, Jiří. K využití materiálu získaného hloubením hradního příkopu. Archaeologia historica. 2014, vol. 39, iss. 2, pp. 421–437.

Article
Varhaník, Jiří. K vzájemnému vztahu západní věže a lodi románských podélných kostelů. Archaeologia historica. 2012, vol. 37, iss. 2, pp. 507–512.

Article
Varhaník, Jiří. Nález akustických nádob v kostele minoritského kláštera v Chebu. Archaeologia historica. 1997, vol. 22, iss. [1], pp. 315–[319].

Article
Varhaník, Jiří. Obrana středověkého hradu palnými zbraněmi. Archaeologia historica. 2002, vol. 27, iss. [1], pp. 125–138.

Article
Varhaník, Jiří. Ochrana archeologického dědictví v současné legislativě. Archaeologia historica. 2013, vol. 38, iss. 2, pp. 731–742.

Article
Varhaník, Jiří. Osmdesát pět let Bořivoje Nechvátala. Archaeologia historica. 2020, vol. 45, iss. 1, pp. 505–514.

Article
Varhaník, Jiří. Osmdesátiny doc. PhDr. et Ing. Miroslava Plačka. Archaeologia historica. 2023, vol. 48, iss. 2, pp. 693–694.

Article
Varhaník, Jiří; Zavřel, Jan. Ozvučnicové nádoby z klenby presbytáře kostela sv. Havla v Myšenci, okres Písek. Archaeologia historica. 1989, vol. 14, iss. [1], pp. 339–346.

Article
Varhaník, Jiří. Pařížov (okr. Chrudim) – nadstandardní refugium ve věži vesnického románského kostela. Archaeologia historica. 2008, vol. 33, iss. [1], pp. 377–386.

Article
Varhaník, Jiří; Zavřel, Jan. Povrchový průzkum hradu Choustníka. Archaeologia historica. 1994, vol. 19, iss. [1], pp. 37–49.

Article
Varhaník, Jiří. Poznatky památkové inspekce MK ČR z kontroly úrovně ochrany a obnovy opevněných sídel. Archaeologia historica. 1994, vol. 19, iss. [1], pp. 253–258.

Article
Varhaník, Jiří. Rub a líc reprezentace Švihovských z Rýzmberka na přelomu gotiky a renesance. Archaeologia historica. 2016, vol. 41, iss. 2, pp. 181–193.