Výtvarné varianty dosud neznámého kachlového motivu s náboženským obsahem

Variant title
Bildliche Varianten eines bisher unbekannten Motivs mit dem religiösen Inhalt aus den Reliefkacheln
Source document: Archaeologia historica. 2002, vol. 27, iss. [1], pp. 521-534
Extent
521-534
  • ISSN
    0231-5823
Type: Article
Language
Czech
License: Not specified license
Summary language
Document
References:
[1] ATTWATER, D., 1993: Slovník svatých. Vimperk-Rudná u Prahy.

[2] BRYCH, V.-STEHLÍKOVÁ, D.-ŽEGKLITZ, J., 1990: Pražské kachle doby gotické a renesanční. Praha.

[3] DVOŘÁKOVÁ, V.-KRÁSA, J.-STEJSKAL, K., 1978: Středověká nástěnná malba na Slovensku. Bratislava-Praha.

[4] ENDRES, W., 2000: Steinzeug in Creussen/. Creussen.

[5] HALL, J., 1991: Slovník námětů a symbolů ve výtvarném umění. Praha.

[6] HALLAMOVÁ, E., 1994: Světci. Kdo jsou a jak nám pomáhají. Praha.

[7] HAZLBAUER, Z., 1998: Krása středověkých kamen. Odraz náboženských idejí v českém uměleckém řemesle. Praha.

[8] HAZLBAUER, Z., 2001: Vzácný renesanční kamnový kachel z Pelhřimovska. Vlastivěd. sbor. OM Pelhřimov. 12/2001, 147-152.

[9] HUNKA, J.-PALČEK, P.-UŠIAK, P., 2000: Vzácný nález miskovitých závaží z Banskej Bystrice. AH 25/2000, 369-383.

[10] KRAJÍC, R., 1997: Středověká kachlová kamna v Táboře (archeologický výzkum v Křižíkově ulici čp. 28), Tábor.

[11] MERHAUTOVÁ, A., 1966: Bazilika sv. Jiří na Pražském hradě. Praha.

[12] PETRÁŇ, J., 1985: Dějiny hmotné kultury I (1). Praha.

[13] RICHTEROVÁ, J., 1982: Středověké kachle. Praha.

[14] SCHÖN, E., 1987: Francouzský král František I., dřevořez. In: Marek Bydžovský z Florentina. Svět za tří českých králů. Výbor z kronikářských zápisů v letech 1526-1596. Praha.

[15] STEJSKAL, K.-KROPÁČEK, J. 1983: Malířství. In: POCHE, E. a kol., Praha středověká, 491-639. Praha.

[16] STUDENÝ, J., 1992: Křesťanské symboly. Olomouc.

[17] TOGNER, M., 1988: Stredoveká nástenná maĺba na Slovensku. Bratislava.

[18] VORAGINE, de J., 1998: Legenda aurea. Praha.