Archeologický výskům sakristie Nitrianskeho hradu

Variant title
Archäologische Forschung in der Sakristei der Burg in Nitra
Source document: Archaeologia historica. 2003, vol. 28, iss. [1], pp. 375-385
Extent
375-385
  • ISSN
    0231-5823
Type: Article
Language
Slovak
License: Not specified license
Summary language
Document
References:
[1] BANDMANN, G., 1956: Über Pastophorien und verwandte Nebenräume im mittelalterlichen Kirchenbau. In: Kunstgeschichtlichen Studien für Hans Kaufmann. Berlin, 19-58.

[2] BEDNÁR, P., 1996: Siedma sezóna výskumu Nitrianskeho hradu. In: AVANS 1994. Nitra, 29-31.

[3] BEDNÁR, P., 1998a: Die Entwicklung der Befestigung der Nitraer Burg im 9.-12. Jahrhundert. In: J. Henning-A. T. Ruttkay (Hrsg.): Frühmittelalterlicher Burgenbau in Mittel- und Osteuropa. Bonn, 371-382.

[4] BEDNÁR, P., 1998b: Archeologický výskůu na nádvorí paláca nitrianskeho hradu. In: AVANS 1996. Nitra, 28-30.

[5] BEDNÁR, P.-SAMUEL, M., 2002a: Najstaršia stredoveké sakrálna architektúra v Nitre vo svetle archeologických výskumov. In: Cirkevné pamiatky - Pramene kultúry a vzdelanosti. Nitra, 60-77.

[6] BEDNÁR, P.-SAMUEL, M., 2002b: Entwicklung der Befestigung der Nitrauer Burg im 11. Jahrhundert. In: Slov. Arch. 49, 1-2, 2001, 301-345.

[7] BEDNÁR, P.-STANÍK, I., 1993a: Archeologický a stavebno-historický výskum Nitrianskeho hradu v rokoch 1988-1991. In: Nitra - príspevky k najstarším dejinám mesta. Nitra, 127-141.

[8] BEDNÁR, P.-STANÍK, I., 1993b: Výskum Nitrianskeho hradu a Horného mesta v roku 1992. In: AVANS 1992. Nitra, 25-27.

[9] BÖHM, J.-MENCL, V., 1931: Výskum na hradě nitrianském. 1930-1931. Pam. Arch. 37, 64-79.

[10] HUNKA, J.-KOLNÍKOVÁ, E., v tlači: Prírastky mincí v Archeologickom ústave SAV v roku 2002. In: AVANS 2002. Nitra.

[11] MASSER, A., 1966: Die Bezeichnungen für das christliche Gotteshaus in der deutschen Sprache des Mittelalters. Berlin.

[12] MENCL, V., 1933: Stredoveká architektúra na Slovensku. Praha-Prešov.

[13] PUŠKÁROVÁ, B., 1985: Oprava věže, sakristie a schodišťa na Nitrianskom hrade. In: Ochrana pamiatok a prírody v západoslovenskom kraji. 2, Bratislava, 9-12.

[14] PUŠKÁROVÁ, B., 1988a: Niekoľko nových poznatkov, získaných pri výskume fasád nitrianskeho hradu. In: AH 10, 469-473.

[15] PUŠKÁROVÁ, B., 1988b: Sakrálne objekty Nitrianskeho hradu. In: Pamiatky a Múzeá, 1, 17-19.

[16] WAGNER, V., 1933: Nitriansky hrad a biskupský kostol v dobe baroka. In: Nitra, dejiny a umenie nitrianskeho zámku, Trnava, 103-121.