Archaeologia historica 2003, vol. 28, iss. [1]

Image
Issue title
Sborník příspěvků přednesených na 32. konferenci archeologů středověku České republiky a Slovenské republiky s hlavním zaměřením na interetnické vztahy ve středověku a jejich odkaz v hmotné kultuře, Opava 23.-27. září 2002
Year
2003
Publication year
2003
ISSN
0231-5823
ISBN
80-7275-043-7
Topic
Page Title
5 Závěrečné usnesení XXXIV. mezinárodní konference archeologie středověku Kouřil, Pavel; Tymonová, Markéta; Dragoun, Zdeněk; Slivka, Michal | pdficon
A. Interetnické změny ve středověku – Interethnische Beziehungen im Mittelalter
Page Title
9-17 Středověká archeologie "interetnických vztahů" aneb otazníky kolem jednoho tématu Klápště, Jan | pdficon
19-31 Kulturní diskontinuita a možnosti její interpretace jako etnické změny (problém tzv. slovanské expanze) : problém symbolického systému sebeidentifikace elity a jeho nedostatečného poznání Profantová, Naďa | pdficon
33-46 Němci, německé právo a transformační změny 13. století : (několik úvah a jeden závěr) Žemlička, Josef | pdficon
47-53 Doklady českopolských kontaktů z raně středověké Staré Boleslavi Boháčová, Ivana | pdficon
55-67 Odraz interetnických vztahů v hmotné kultuře středověké Moravy Měřínský, Zdeněk | pdficon
69-111 Etnické trojmezí? : Výpověď písemných a hmotných pramenů k etnické struktuře moravsko-slezského pomezí v epoše vrcholného středověku Kouřil, Pavel; Wihoda, Martin | pdficon
113-121 K etnickým vztahům slovanské populace v jižním Poodří Bakala, Jaroslav | pdficon
123-173 K etnické struktuře středověké kolonizace Drahanské vrchoviny Doležel, Jiří | pdficon
175-210 Kolonizace Hřebečska Severin, Karel | pdficon
211-222 Kontaktní vztahy na hranici Moravy a Rakouska a jejich projevy Plaček, Miroslav | pdficon
223-234 Poznámky k etnickým a kultúrnym vzťahom na území Slovenska pred 13. storočím Ruttkay, Alexander | pdficon
235-243 Fenomén interetnických vztahov vo včasnostredovekom osídlení Slovenska Hanuliak, Milan | pdficon
245-252 Nové doklady k interetnickým vztahom Slovenska so zahraničím z pohladu nálezov mincí Hunka, Ján | pdficon
B. Výzkum měst – Erforschung der Städte
Page Title
255-266 Záchranný výzkum ve Staronové synagoze v Praze a posouzení jeho výsledků z hlediska etnického určení zdejšího osídlení Dragoun, Zdeněk | pdficon
267-295 Počátky jihomoravských měst a etnické změny Procházka, Rudolf | pdficon
297-302 Počátky Rýmařova : nový pohled na predlokační osadu města Goš, Vladimír; Karel, Jiří | pdficon
303-315 Nitra-tržnica - príspevok k poznaniu zázemia stredovekého mesta Bednár, Peter; Fottová, Eva | pdficon
317-324 Archeologický doklad zaniknutej radnice vo Zvolené Hanuliak, Václav | pdficon
325-339 Najstaršia etapa domu na Hlavnej ul. č. 1 v Trnave : k typu meštianskeho domu viazaného na německú kolonizačnú vlnu Žuffová, Jaroslava | pdficon
C. Výzkum opevněných sídel – Erforschung der befestigten Sitze
Page Title
343-346 K otázce francouzského importu hradní architektury Varhaník, Jiří | pdficon
347-356 Oblá nároží českých hradů - doklad dálkových styků? Durdík, Tomáš | pdficon
357-374 Královské hrady východní Moravy a jejich úloha v mocenském a správním systému ve 13. a 14. století Janiš, Dalibor; Kohoutek, Jiří | pdficon
375-385 Archeologický výskům sakristie Nitrianskeho hradu Samuel, Marián; Bednár, Peter | pdficon
D. Výzkum venkovských sídlišť – Erforschung der ländlichen Siedlungen
Page Title
389-397 Nález ojedinělé středověké podzemní spižírny-chladírny z přelomu 13. a 14. století v Ostrově, okr. Praha-východ Špaček, Jaroslav | pdficon
399-418 Zaniklá středověká osada Bystřec, usedlost XIV a její hospodářské zázemí (tzv. usedlost XV) Belcredi, Ludvík | pdficon
419-429 Přeseka Severin, Karel; Sviták, Zbyněk | pdficon
E. Sakrální stavby – Erforschung der Sakralbauten
Page Title
433-460 Středověké osídlení Bohušova (okr. Bruntál) a počátky kostela sv. Martina Prix, Dalibor; Zezula, Michal | pdficon
461-476 Další výzkum středověké sakrální architektury na Zlínsku : (kostely ve Štípě, Brumově, Valašských Kloboukách a Želechovicích) Kohoutek, Jiří; Vácha, Zdeněk; Vrla, Radim | pdficon
477-489 Nové poznatky k architektúre stredovekých kostolov v regióne Novohradu a Hontu Hrašková, Erika; Šimkovic, Michal | pdficon
F. Hmotná kultura – Die Sachkultur
Page Title
493-501 Katalánci v Praze? : k novým nálezům keramických importů z Týnského dvora Charvát, Petr | pdficon
503-524 Pohřební střevíc pravděpodobně biskupa Šebířre Bravermanová, Milena | pdficon
525-537 Nálezy loštické keramiky ve východních Čechách : příspěvek ke kontaktům východních Čech a severní Moravy Bláha, Radek; Frolík, Jan; Sigl, Jiří | pdficon
539-546 Kovová trojnožka z hradu Trosky a některé její analogie Cejpová, Miroslava | pdficon
547-552 "Goldscheisser" z Nymburka Sedláčková, Hedvika | pdficon
553-560 Olověný křížek z Uherského Hradiště, Otakarovy ulice Frolíková-Kaliszová, Drahomíra | pdficon
561-574 Predhabánská kachlová produkce z Dambořic (okr. Hodonín) : unikátní série renezančních komorových kachlů a sekundárního kadlubu Menoušková, Dana | pdficon
575-590 Kachlová kamna z Náměště na Hané Tymonová, Markéta | pdficon
591-609 Zaniklá hrnčířská pec středověkého Veligradu-Starého Města - důsledek vpádu Matouše Čáka Trenčanského na Moravu roku 1315? Galuška, Luděk | pdficon
611-620 Veľká stredoveká kolonizácia a keramická produkcia na východnom Slovensku Uličný, Marián | pdficon
621-628 O niektórych importoch 12.-16. storočia v Banskej Štiavnici Labuda, Jozef | pdficon
629-636 Kachlice z rodného kaštiela Františka II. Rákócziho v Borši Chovanec, Ján | pdficon
637-647 K problematike tzv. zelených izieb neskorého stredověku Smoláková, Mária | pdficon
649-651 Bronzová hlavice palcátu z opevněného sídla Přerovce Kouřil, Pavel | pdficon
653-675 The Graves with bronze bowls in the area of Early-Piast Poland (10th/11th to 12th century). Issues of Slavic-Scandinavian contacts Janowski, Andrzej; Kurasiński, Tomasz | pdficon
Recenze a zprávy o literatuře – Buchbesprechungen
Page Title
677 [Michálek, Jan; Lutovský, Michal. Hradec u Němětic. Sídlo halštatské a raně středověké nobility v česko-bavorském kontaktním prostoru] Parkman, Marek | pdficon
677-679 [Přemyslovský stát kolem roku 1000] Vršek, Pavel | pdficon
679 [Moritz, Thomas. Ein Teste Burg - die Plesse. Interdisziplinäre Burgenforschung] Unger, Josef | pdficon
679-680 [Grünenfelder, Josef; Bergmann, Uta; Hofmann, Toni; Lehmann, Peter. Die Burg Zug : Archäologie, Baugeschichte, Restaurierung] Unger, Josef | pdficon
680 [Siedlungsforschung. Archäologie-Geschichte-Geographie] Nekuda, Vladimír | pdficon
hidden section Seznam autorů
Page Title
681 Seznam autorů | pdficon
Page Title
687 Dosavadní celostátní konference k problematice historické archeologie a jejich publikace | pdficon