Information safety of primary school pupils lessons in libraries : summary

Source document: Kovářová, Pavla. Informační bezpečnost žáků základních škol : lekce v knihovnách. Vydání první Brno: Filozofická fakulta, Masarykova univerzita, 2019, pp. 198-199
Extent
198-199
Type
Summary
Language
English
Rights access
open access
License: N/A
Document