Informační bezpečnost žáků základních škol : lekce v knihovnách

Title: Informační bezpečnost žáků základních škol : lekce v knihovnách
Variant title:
  • Information safety of primary school pupils : lessons in libraries
Edition
Vydání první
Place of publication
Brno
Publisher
Filozofická fakulta, Masarykova univerzita
Year of publication
2019
Extent
261 stran
Series
  • Spisy Filozofické fakulty Masarykovy univerzity = Opera Facultatis philosophicae Universitatis Masarykianae, ISSN 1211-3034; 489
ISBN
978-80-210-9270-9
978-80-210-9271-6 (online : pdf)
Language
Czech
Link to MU library catalogue: 6443140
Description
  • Bezpečné chování doplněné technickými a právními nástroji je základem ochrany proti informačním útokům, se kterými se v současné informační společnosti setkáváme neustále. Bezpečnost v internetovém prostředí i při práci s neelektronickými informacemi je součástí primárního vzdělávání. Knihovny a další instituce mohou školy podpořit svou expertízou v práci s informacemi a lekcemi pro žáky. Monografie, kterou předkládáme čtenáři, představuje odborné vymezení obsahu a způsobu vzdělávání žáků základních škol, a nejen jich, v informační bezpečnosti včetně zdůvodnění jeho potřebnosti. Na teoretická východiska navazuje popis jejich praktického uchopení v podobě lekcí pro každý ročník základní školy. Koncepce výuky informační bezpečnosti byla formována pomocí akčního výzkumu, který během šesti let realizovala autorka ve spolupráci s různými školami a knihovnami.
  • Safe behaviour, complemented by technical and legal tools, is the basis for protection against information attacks that we are constantly experiencing in the current information society. Safety on the Internet and with non-electronic information is part of primary education. Libraries and other institutions can support schools in work with information and by lessons for pupils. This publication first presents in what topics, why and how not only primary school pupils should be educated in information safety. Practical processing of the theoretical background is described in the conception of lessons for each grade of primary school. It has been formed through action research, which the author has carried out over six years in collaboration with various schools and libraries.
License: Not specified license
Rights holder
Masarykova univerzita
Rights access
open access
 

Notice: These citations are automatically created and might not follow citation rules properly.

hidden-section Předmluva
Chapter number Title Custom text
Předmluva | 9–10
Kovářová, Pavla
PDF
hidden-section Úvod
Chapter number Title Custom text
Úvod | 11–12
Kovářová, Pavla
PDF
Chapter number Title Custom text
1 | Informační bezpečnost a digitální stopy | 13–50
Kovářová, Pavla
PDF
Chapter number Title Custom text
2 | Knihovny jako součást vzdělávacího systému ČR | 51–92
Kovářová, Pavla
PDF
Chapter number Title Custom text
3 | Koncepce vzdělávání v informační bezpečnosti pro žáky základních škol | 93–193
Kovářová, Pavla
PDF
hidden-section Závěr
Chapter number Title Custom text
Závěr | 194–197
Kovářová, Pavla
PDF
Chapter number Title Custom text
Information safety of primary school pupils lessons in libraries : summary | 198–199
Kovářová, Pavla
PDF
Chapter number Title Custom text
Seznam použité literatury | 200–218
Kovářová, Pavla
PDF
hidden-section Seznam zkratek
Chapter number Title Custom text
Seznam zkratek | 219–220
Kovářová, Pavla
PDF
hidden-section Seznam obrázků
Chapter number Title Custom text
Seznam obrázků | 221
Kovářová, Pavla
PDF
hidden-section Seznam tabulek
Chapter number Title Custom text
Seznam tabulek | 222
Kovářová, Pavla
PDF
hidden-section Seznam grafů
Chapter number Title Custom text
Seznam grafů | 223
Kovářová, Pavla
PDF
Chapter number Title Custom text
Příloha 1 | Použité výzkumné nástroje | 224–239
Kovářová, Pavla
PDF
Chapter number Title Custom text
Příloha 2 | Ukázky materiálů v navržené koncepci | 240–255
Kovářová, Pavla
PDF
Chapter number Title Custom text
Příloha 3 | Obsahové vazby témat v koncepci | 256–261
Kovářová, Pavla
PDF