Kdy začíná Listopad? : válečná tvorba Františka Listopada a její ohlas u dobové kritiky

Title: Kdy začíná Listopad? : válečná tvorba Františka Listopada a její ohlas u dobové kritiky
Variant title:
  • The early works of František Listopad and their critical reception
Source document: Bohemica litteraria. 2019, vol. 22, iss. 1, pp. 17-42
Extent
17-42
  • ISSN
    1213-2144 (print)
    2336-4394 (online)
Type: Article
Language
 

Notice: These citations are automatically created and might not follow citation rules properly.

Abstract(s)
The primary objective of this study is to consider the Czech poet, publicist, essayist, director and pedagogue, František Listopad, and to describe and understand his early work in the context of the period at the time of World War II. Unfortunately, his writings still today remain almost unknown in the Czech Republic. He contributed to the history of Czech journalism when he, along with his friends, established Mladá Fronta Journal that has been published regularly since its inception. He may be associated with this event more than with his literary and cultural contributions which were created in the 1940s in the former Czechoslovakia and in the following years in France and Portugal. In 1948, he left Czechoslovakia and travelled to post-war Paris and Porto and finally settled down in Lisbon, Portugal. This study attempts to assemble the important events in Listopad's life until 1948 and review them together with particular pieces of his literary work and it's critical reflection as well.
References
[1] LISTOPAD, František, 1945. Sláva uřknutí (Praha: Nakladatelství Jos. R. Vilímek)

[2] LISTOPAD, František, 1946. Vzduch (Praha: Mladá fronta)

[3] LISTOPAD, František, 1946. První věta (Praha: Nakladatelství K. Synek)

[4] LISTOPAD, František, 1946. Malé lásky (Praha: Nakladatelství J. Otto)

[5] LISTOPAD, František, 1947. Jarmark (Brno: Družstvo moravského kola spisovatelů)

[6] LISTOPAD, František, 1947. Boj o Venezuelu (Praha: Nakladatelské družstvo Máje)

[7] GÖTZ, František, 1947. "Prvek estetické hry v české próze", Národní osvobození 30. 1. 1947, 18, č. 25, s. 5

[8] GROSSMAN, Jan, 1946. "Směry nejmladší české poezie", Blok: časopis pro umění, 1946/47, č. 3, s. 76

[9] HULÁK, Jaroslav, 1947. "Mladá kniha o prvních láskách", Mladá fronta 9. 2. 1947, 3, č. 34, s. 5

[10] HULÁK, Jaroslav, 1946. "František Listopad: Vzduch", Svobodné noviny 7. 12. 1946, 2, č. 281, s. 5

[11] KALIVODA, Vl., 1948. "Rozbředlost a hledačství", Lidová demokracie 28. 1. 1948, 4, č. 22, s. 4

[12] KUNDERA, Ludvík, 1946. "Dvě básnické naděje", Rovnost, 62, č. 38, s. 5

[13] KUNDERA, Ludvík, 1946. "Smutky a naděje", Rovnost, 62, č. 251, s. 6

[14] LIŠKA, Miroslav, 1945. "Sláva uřknutí", Umělec, 1, č. 11–12, s. 185

[15] PÍŠA, Antonín Matěj, 1947. [František Listopad: Jarmark], Kytice, s. 225–226

[16] ROTREKL, Zdeněk, 1947. "František Listopad: První věta", Akord, 13, s. 315

[17] ANDRENIK, Ivan a Jan GROSSMANN, Miroslav HÁK, Jaromír HOŘEC, František LISTOPAD, Jaroslav MORÁK, Jiří SANTAR, 1945. Aktiv 1: sborník nového uměleckého myšlení (Praha: Nakladatelství K. Synek)

[18] BOHATCOVÁ, Mirjam a kol., 1990. Česká kniha v proměnách staletí (Praha: Panorama)

[19] BRABEC, Jiří a Jan LOPATKA, Jiří GRUŠA, Petr KABEŠ, Igor HÁJEK (eds.), 1991. Slovník zakázaných autorů 1948–1980 (Praha: Státní pedagogické nakladatelství)

[20] FIALOVÁ, Alena (ed.), 2014. V souřadnicích mnohosti. Česká literatura první dekády jednadvacátého století v souvislostech interpretacích (Praha: Academia)

[21] HORÁČKOVÁ, Alice, 2007a. "František Listopad se psát nenutí", in IDNES.cz [online], 14. 10. 2007 [cit. 23. 10. 2018], dostupné z: https://www.idnes.cz/kultura/literatura/frantisek-listopad-se-psat-nenuti.A071014_070641_literatura_off

[22] HORÁČKOVÁ, Alice, 2007b. "Čechy jsou těžká země. Moje", Mladá fronta Dnes 13. 10. 2007

[23] HORÁK, Ondřej, 2007. "Dělal jsem prý ze Stalina špenát", Lidové noviny 9. 10. 2007, 20, č. 325, s. 20

[24] HOŘEC, Jaromír, 2010. Poválečná léta (Praha: Mladá fronta)

[25] HOŘEC, Jaromír a Miroslav SÍGL (eds.), 1997. Generace 45 (Praha: Rio-press)

[26] HRUŠKA, Petr a Lubomír MACHALA, Libor VODIČKA, Jiří ZIZLER (eds.), 2008. V souřadnicích volnosti. Česká literatura devadesátých let dvacátého století v interpretacích (Praha: Academia)

[27] HVÍŽĎALA, Karel, 2013 [1981]. "František Listopad", in České rozhovory ve světě (Praha: Mladá fronta), s. 151–164

[28] JANOUŠEK, Pavel (ed.), 1999. Slovník českých spisovatelů od roku 1945. Díl 1, A – L (Praha: Brána)

[29] JANOUŠEK, Pavel a kol., 2008. Dějiny české literatury 1945–1989 (Praha: Academia)

[30] JANOUŠEK, Pavel a kol., 2006. Dějiny české literatury 1945–1989. I. 1945–1948, in Media0.webgarden.name [online] 19. 10. 2006 [cit. 5. 2. 2017], dostupné z: http://media0.webgarden.name/files/media0:510a71b23abb8.pdf.upl/DCL45-48.pdf

[31] Kolektiv autorů, 2009. Antologie české poezie I. Díl (1966–2006) (Praha: Dubbuk)

[32] KRAFL, Martin, 2006. "Blahopřání České televize panu Františku Listopadovi", in Ceskatelevize.cz [online] 20. 11. 2006 [cit. 23. 10. 2018]. Dostupné z: https://www.ceskatelevize.cz/vse-o-ct/press/tiskove-zpravy/?id=1975&strana1=317&category=1.

[33] KUBÁLKOVÁ, Petra, 2014. "Brněnské režie Františka Listopada po roce 1990", in theses.cz [online] 2014 [cit. 28. 11. 2018]. Dostupné z: https://theses.cz/id/jlrzg6/&gt. Bakalářská práce. Univerzita Palackého v Olomouci, Filosofická fakulta. Vedoucí práce Mgr. Andrea Hanáčková, Ph.D.

[34] LEHÁR, Jan [et al.], 2013. Česká literatura od počátků k dnešku (Praha: Lidové noviny)

[35] LISTOPAD, František, 1947a. "Básníci o sobě", Růst, 1, s. 108–111

[36] LISTOPAD, František, 1947b. "Do jaké zásuvky zastrčíte Jarmark?", Kolo, 11, č. 3, s. 48–49

[37] LISTOPAD, František, 1947c. Václav Sivko. Výstava výtvarné práce z let 1940–1947, s. [2].

[38] MENCLOVÁ, Věra a Bohumil SVOZIL, Václav VANĚK, 2002. Slovník českých spisovatelů (Praha: Libri)

[39] PEŇÁS, Jiří, 1993. "Jak zní portugalsky Listopad", Lidová demokracie 8. 11. 1993, 40, č. 259, s. 10.

[40] PŘIBÁŇ, Michal, 2008. Prvních dvacet let (Brno: Host)

[41] SYNEK, Jiří, 1940. "Cihelna", Národní listy 24. 11. 1940, 80, č. 321, s. 10

[42] SYNEK, Jiří, 1941a. "Fabrička Zdenka", Národní listy 29. 1. 1941, 81, č. 29, s. 2

[43] SYNEK, Jiří, 1941b. "Povídky z města", Národní listy 16. 2. 1941, 81, č. 47, [nedělní příloha, s. 2]

[44] SYNEK, Jiří 1941c. "Záhyb řeky", Národní listy 3. 5. 1941, 81, č. 122, s. 2

[45] SYNEK, Jiří, 2006–2008. Slovník české literatury po roce 1945 [online] [cit. 28. 10. 2018], dostupné z: http://www.slovnikceskeliteratury.cz/showContent.jsp?docId=1063&hl=franti%C5%A1ek+listopad+

[46] WERNISCH, Ivan a Vladimír KARFÍK, 1998. "Co bylo, bylo", Literární noviny 29. 4. 1998, 9, č. 17, s. 7