Prostor ideologie : varianty motivu sídliště v současné české próze

Title: Prostor ideologie : varianty motivu sídliště v současné české próze
Variant title:
  • The space of ideology : variants of the motif of housing estates in contemporary Czech prose
Author: Střelec, Karel
Source document: Bohemica litteraria. 2019, vol. 22, iss. 1, pp. 43-55
Extent
43-55
  • ISSN
    1213-2144 (print)
    2336-4394 (online)
Type: Article
Language
 

Notice: These citations are automatically created and might not follow citation rules properly.

Abstract(s)
The housing estates represent one of the newest forms of urban space which mass expansion over several decades has significantly altered the character of not only Czech cities. Our contribution focuses on the representation of the housing estates, its varieties and its forms in the latest Czech prose. On a selected sample of works the paper follows the character and identity of this space and it deals with assessing the presence of ideological influences in the memory of place. In some cases, also the contemporary literary image of the housing estate is compared to older literary works that originated during the period of normalization.
Note
Tato studie je výstupem z projektu SGS01/FF/2018 Vybrané žánrové a subžánrové proměny v současné české literatuře II.
References
[1] BALABÁN, Jan, 2007. Možná že odcházíme (Brno: Host)

[2] BALABÁN, Jan, 2010. "Jsme tady", in Povídky (Brno: Host), s. 307–472

[3] BALABÁN, Jan, 2011. "Kudy šel anděl", in Romány a novely (Brno: Host), s. 223–402

[4] HŮLOVÁ, Petra, 2010. Strážci občanského dobra (Praha: Torst)

[5] KOMÁREK, Stanislav, 2011. Mandaríni (nepravidelný román) (Brno: Host)

[6] PÁRAL, Vladimír, 1978. Radost až do rána: o křečcích a lidech (Praha: Melantrich)

[7] PLACÁK, Petr, 1990. Medorek (Praha: Lidové noviny)

[8] RUDIŠ, Jaroslav, 2013. Národní třída (Praha: Labyrint)

[9] URBAN, Miloš, 2004. Sedmikostelí: gotický román z Prahy (Praha: Argo)

[10] VERNER, Pavel, 1989. Dranciáš: Prováděcí projekt pádu (Praha: Mladá fronta)

[11] ANDRUSZ, Gregory D., 1987. "The built environment in Soviet theory and practice", International Journal of Urban and Regional Research. 11(4), s. 478–499 | DOI 10.1111/j.1468-2427.1987.tb00063.x

[12] DAVID, Jaroslav, 2011. Smrdov, Brežněves a Rychlonožkova ulice: kapitoly z moderní české toponymie: místní jména, uliční názvy, literární toponyma (Praha: Academia)

[13] DAVID, Jaroslav – MÁCHA, Přemysl, 2014. Názvy míst: paměť, identita, kulturní dědictví (Brno: Host)

[14] DEMKO, George – REGULSKA, Joanna, 1987. "Socialism and its impact on urban processes and the city", in Urban geography. 8(4), s. 289–292

[15] DROZDOWICZ, Maksymilian – MLČOCH, Jan, 2016. "Introducción", in J. Mlčoch a M. Drozdowicz: Ideando: búsquedas ideológico-literarias en Hispanoamérica (Ostrava: Ostravská univerzita), s. 9–17

[16] BERG, Lawrence D. – KEARNS, Robin A., 2016. "Naming as Norming: 'Race', Gender and the Identity Politics od Naming Places in Aotearoa / New Zealand", in L. D. Berg a J. Vuolteenaho (eds.): Critical Toponymies. The contested Politics od Place Making (Abingdon – New York: Routledge) s. 19–52

[17] GRUMBERG, Karen, 2011. Place and Ideology in Contemporary Hebrew Literature (Syracuse – New York: Syracuse University Press)

[18] HODROVÁ, Daniela, 1997. "Smysl pokoje", in D. Hodrová et al.: Poetika míst: kapitoly z literární tematologie (Jinočany: H&H), s. 217–238

[19] HRBATA, Zdeněk, 1997. "Hrady a jejich zříceniny", in D. Hodrová et al.: Poetika míst: kapitoly z literární tematologie (Jinočany: H&H), s. 25–42

[20] KUBÍNOVÁ, Marie, 1997. "Prostory víry a transcendence", in D. Hodrová et al.: Poetika míst: kapitoly z literární tematologie (Jinočany: H&H), s. 125–176

[21] Le GOFF, Jacques, 2007. Paměť a dějiny (Praha: Argo)

[22] LUKAVEC, Jan, 2008. "Sídliště (a Jižní Město) v literatuře", iLiteratura.cz; dostupné z: http://www.iliteratura.cz/Clanek/29433/sidliste-a-jizni-mesto-vliterature , přístup 13. 1. 2018

[23] MÁLKOVÁ, Iva, 2012. "Industriální Ostravsko jako literární krajina", in J. Malura a M. Tomášek (eds.): Krajina: vytváření prostoru v literatuře a výtvarném umění. Ostrava: Filozofická fakulta Ostravské univerzity v Ostravě, s. 229–243

[24] MROCZEK, Izabela, 2011. "Proměny městského prostoru v díle Jana Balabána", in J. Malura a M. Tomášek (eds.): Město: vytváření prostoru v literatuře a výtvarném umění (Ostrava: Filozofická fakulta Ostravské univerzity v Ostravě), s. 154–164

[25] NORA, Pierre, 1996. "Mezi pamětí a historií: problematika míst", in Antologie francouzských společenských věd: Město, Alban Bensa – Václav Hubinger (eds.) (Praha: Francouzský ústav pro výzkum ve společenských vědách)

[26] NOVOTNÁ, Barbora, 2010. "Panelák jako symbol a místo paměti", Sociální studia 7(3), s. 127–131

[27] RICŒUR, Paul, 2000. La mémoire, l'histoire, l'oubli (Paris: Seuil)

[28] STRAKOŠ, Martin, 2011. Nová Ostrava a její satelity: kapitoly z dějin architektury 30.–50. let 20. století (Ostrava: Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště v Ostravě)

[29] STŘELEC, Karel, 2016. "Ostrava v publicistice Jana Balabána", Protimluv, 15(3–4), s. 112–116

[30] ZMĚLÍK, Richard, 2011. "Ke třem konceptům městského prostoru: město jako síť v pojetí D. Hodrové, hledání ur-kódu města u V. N. Toporova a antropologie města J. Derdowské", in J. Malura a M. Tomášek (eds.): Město: vytváření prostoru v literatuře a výtvarném umění (Ostrava: Filozofická fakulta Ostravské univerzity v Ostravě), s. 25–34