Malá reflexe k vývoji české literárněvědné rusistiky : (u příležitosti výboru z textů Jiřího Honzíka)

Title: Malá reflexe k vývoji české literárněvědné rusistiky : (u příležitosti výboru z textů Jiřího Honzíka)
Variant title:
  • A minute reflection on the development of Czech Russian literary studies : (on the occasion of the edition of Jiří Honzík's texts)
Author: Pospíšil, Ivo
Source document: Новая русистика. 2019, vol. 12, iss. 1, pp. 47-65
Extent
47-65
  • ISSN
    1803-4950 (print)
    2336-4564 (online)
Type: Article
Language
License: Not specified license
 

Notice: These citations are automatically created and might not follow citation rules properly.

References
[1] BENEŠ, E. (1945): Úvahy o slovanství. London.

[2] BENEŠ, E. (1947): Úvahy o slovanství. Praha.

[3] BENEŠ, E. (1948): Úvahy o slovanství. Paris.

[4] BURIAN, J., URTMINCEVA, M. (ed.), POSPÍŠIL, I. (ed) (2017): Stanovlenie i razvitije žanra romana v tvorčestve Maksima Goŕkogo. Monografija. Perevod s češskogo A. S. Matvejevoj. Nižnij Novgorod.

[5] CIVIS BOHEMICUS (1918): Rusko a lux ex oriente. Červen, rok 1, č. 15, 3. října 1918, s. 203–205.

[6] DROZDA, M. (1966): Babel. Leonov. Solženicyn. Praha.

[7] DROZDA, M. (1990): Narativní masky ruské prózy: Od Puškina k Bělému. Kapitoly z historické poetiky. Praha.

[8] DROZDA, M., HRALA, M. (1968): Dvacátá léta sovětské literární kritiky (LEF – RAPP – Pereval). Praha.

[9] HONZÍK, J. (2000): Dvě století ruské literatury. Praha.

[10] HONZÍK, J. (2018): Toulky ruskou literaturou. Výbor z textů Jiřího Honzíka. Praha 2018.

[11] HRALA, M. (2007): Ruská moderní literatura 1890–2000. Praha.

[12] HRALA, M. (2010): Všecko bylo/bude trochu jinak. Ústí nad Orlicí.

[13] Kostlivci ve skříni. Diskuse u "kulatého stolu" o stavu současné rusistiky (účastníci: Jiří Trávníček, Miroslav Balaštík, Vladimír Svatoň, Michal Sýkora, Ivo Pospíšil). HOST XX, 2004, č. 8, s. 26–32.

[14] KOVALJOV, V. A., ROVDA, K. I. (1972): Cesty a rozcestí československé rusistiky. Praha.

[15] LINHARTOVÁ, V. (2000): Cesta k "zázraku neubývání". Rozhovor s Věrou Linhartovou. Univerzitní noviny, 2000, č. 7–8, s. 11–14.

[16] MASARYK, T. G. (2007): Slovanské studie a texty z let 1889–1891. Praha.

[17] MATHAUSER, Z. (1954): Rozbor povídky Kapitánova dcerka. Ruský jazyk 1954, č. 8, s. 346–353.

[18] MATHAUSER, Z. (1956): O umělecké specifičnosti v sovětské literatuře. Praha.

[19] MATHAUSER, Z. (1964): Umění poezie. Vladimír Majakovskij a jeho doba. Praha.

[20] MATHAUSER, Z. (ed.) (1967): Spirála poezie: ruská poezie do roku 1945 do současnosti. Praha.

[21] MATHAUSER, Z. (1969): Nepopulární studie. Z dějin ruské avantgardy. Praha.

[22] MATHAUSER, Z. (1980): Literatura a anticipace. Praha.

[23] MATHAUSER, Z. (1982): Literatúra a anticipácia. Bratislava.

[24] MATHAUSER, Z. (1989): Metodologické meditace aneb Tajemství symbolu. Brno.

[25] MATHAUSER, Z. (2005): Báseň na dosah eidosu. Ke stopám fenomenologie v ruské literatuře a literární vědě. Praha.

[26] MATHAUSER, Z., MORKOVIN, V. (1969): Pis'ma k Anne Teskovoj. Praha.

[27] MATHAUSER, Z., POSPÍŠIL, I. (1999): Zamečanija k češskoj literaturovedčeskoj rusistike 1994–1999 godov. In: IX kongress MAPRJAL, Russsij jazyk, literatura i kul'tura na rubeže vekov. Praha, s. 14–20.

[28] MATHESIUS, B. (1975a): Básníci a buřiči. Praha.

[29] MATHESIUS, B. (ed.) (1975b): Zpěvy modravé Rusi. Praha.

[30] NEZVAL, V. et al. (2011): Bojím se jít domů, že uvidím kožené kabáty na schodech: Vítězslav Nezval – Konstantin Biebl: zápisky Vítězslava Nezvala a jiné dokumenty k smrti Konstantina Biebla. Olomouc.

[31] PEČMAN, R., OSOLSOBĚ, P. (eds) (1994): Oleg Sus redivivus. Brno.

[32] POSPÍŠIL, I. (1985a): Očima překladatele: Jana Neumannová-Moravcová. Rovnost 13. 7. 1985, s. 5.

[33] POSPÍŠIL, I. (1985b): Očima překladatele: Jarmila Mikulášková. Rovnost 15. 6. 1985, s. 5.

[34] POSPÍŠIL, I. (1985c): Očima překladatele: Jaroslav Kabíček. Rovnost 1. 6. 1985, s. 5.

[35] POSPÍŠIL, I. (1985d): Očima překladatele: Jaroslav Šanda. Rovnost 8. 6. 1985, s. 5.

[36] POSPÍŠIL, I. (1985e): Očima překladatele: Kamil Chrobák. Rovnost 2. 7. 1985, s. 5.

[37] POSPÍŠIL, I. (1985f): Očima překladatele: Květuše Nováková. Rovnost 6. 7. 1985, s. 5.

[38] POSPÍŠIL, I. (1985g): Očima překladatele: Václav A. Černý. Rovnost 27. 7. 1985, s. 5.

[39] POSPÍŠIL, I. (1985h): Očima překladatele: Vladimír Macura. Rovnost 25. 5. 1985, s. 4.

[40] POSPÍŠIL, I. (1985ch): Očima překladatele: Vladimír Michna. Rovnost 22. 6. 1985, s. 5.

[41] POSPÍŠIL, I. (1985i): Očima překladatele: Vladimír Novotný. Rovnost 20. 7. 1985, s. 5.

[42] POSPÍŠIL, I. (1990): Hĺbka a vzopätie. Z. Mathauser: Metodologické meditace aneb Tajemství symbolu. Slovenské pohľady 1990, č. 6, s. 96–103.

[43] POSPÍŠIL, I. (1993): Fenomén románu (V. Svatoň: Epické zdroje románu. Z teorie a typologie ruské prózy. Ústav pro českou a světovou literaturu AV ČR, Praha 1993). Opera Slavica III, 1993, č. 3, s. 53–55.

[44] POSPÍŠIL, I. (1994): Stratég literatury aneb Quo vadis, rusistiko? (Na okraj životního jubilea prof. M. Drozdy). Opera Slavica IV, 1994, č. 3, s. 45–49.

[45] POSPÍŠIL, I. (1995a): Hledejme kritéria duchovního bytí. Rovnost 27. 5. 1995, s. 11.

[46] POSPÍŠIL, I. (1995b): Nové práce Zdeňka Mathausera (Z. Mathauser: Estetické alternativy. Jazyk vědy a jazyk poezie. GRYF, Praha 1994, 142 s. Z. Mathauser: Mezi filosofií a poezií. FILOSOFIA, Praha 1995, 144 s.). Opera Slavica V, 1995, č. 3, s. 58–59.

[47] POSPÍŠIL, I. (1996): Sistemnost', prejemstvennost' i intertekstual'nyj charakter literatury (Světla Mathauserová: Cestami staletí. Systémové vztahy v dějinách ruské literatury. Acta Universitatis Carolinae, Philologica, Monographia, Univerzita Karlova, Praha 1986, 147 s.). Rossica 1996, č. 2, s. 165–168.

[48] POSPÍŠIL, I. (2000): Miroslav Mikulášek sedmdesátiletý. Slavica litteraria, X 3, 2000, s. 101–102.

[49] POSPÍŠIL, I. (2001a): Existuje moravská literárněvědná rusistika a ukrajinistika? In: Morava a české národní vědomí od středověku po dnešek. Brno, s. 153–172.

[50] POSPÍŠIL, I. (2001b): Ruská literatura a my (J. Honzík: Dvě století ruské literatury. Praha 2000). Slavica litteraria, X 4, 2001, s. 122–124.

[51] POSPÍŠIL, I. (2001c): Rusko patří do Evropy (2001). Opera Slavica XI, 2001, č. 1, s. 50–51.

[52] POSPÍŠIL, I. (2003): Vladimír Svatoň: Z druhého břehu (Studie a eseje o ruské literatuře). TORST, Praha 2002, ISBN 80-7215-179-7, 603 s. Alternativa Plus 2003, č. 1–2, s. 104–108.

[53] POSPÍŠIL, I. (2004a): Odna srednejevropejskaja sud'ba (František Kautman kak literaturoved i belletrist). In: POSPÍŠIL, I., MOSER, M. (eds): Comparative Cultural Studies in Central Europe. Brno, s. 175–191.

[54] POSPÍŠIL, I. (2004b): Východoevropské studie II. Východoevropská moderna a její evropský kontext II. Editor Ladislav Zadražil. Karolinum, Univerzita Karlova, Praha 2002. Opera Slavica XIV, 2004, č. 1, s. 49–51.

[55] POSPÍŠIL, I. (2005a): Nedožité osmdesátiny Vlasty Vlašínové. Slavica litteraria, X 8, 2005, s. 175–176.

[56] POSPÍŠIL, I. (2005b): Ruský román znovu navštívený. Historie, uzlové body vývoje, teorie a mezinárodní souvislosti: Od počátků k výhledu do současnosti. Brno.

[57] POSPÍŠIL, I. (2008a): Jiří Polívka, revoluční Rusko a ti druzí: spor kolem ex oriente lux (In margine jednoho Polívkova článku). In: HLÔŠKOVÁ, H., ZELENKOVÁ, A. (eds): Slavista Jiří Polívka v kontexte literatúr a folklóru I. Brno, s. 27–42.

[58] POSPÍŠIL, I. (2008b): Pátrání po nové identitě. Rusistické a vztahové reflexe. Brno.

[59] POSPÍŠIL, I. (2008c): Profesor Jiří F. Franěk jako rusista (k 85. narozeninám významného českého literárního vědce, překladatele a editora). Slavica litteraria 11, 2008, č. 1, s. 131–134.

[60] POSPÍŠIL, I. (2008d): Ruskou literaturou křížem krážem aneb Křížová cesta ruskou literaturou (Miroslav Zahrádka: Toulky s ruskými spisovateli. OFTIS, Ústí nad Orlicí 2007). Slavica litteraria 11, 2008, č. 2, s. 191–192.

[61] POSPÍŠIL, I. (2008e): Úspěšný pokus o směrovou a personalistickou historii moderní ruské literatury. Nad Ruskou moderní literaturou Milana Hraly (M. Hrala: Ruská moderní literatura 1890–2000. Karolinum, Univerzita Karlova, Praha 2007, 767 s.). Slavica litteraria 11, 2008, č. 2, s. 87–98.

[62] POSPÍŠIL, I. (2008f): Zdroje vidění Zdeňka Mathausera. In: POSPÍŠIL, I., ZOUHAR, J. (eds): Literatura a filozofie (Zdeněk Mathauser). Brno, s. 131–141.

[63] POSPÍŠIL, I. (2010a): Double Réfraction. La mort de Tolstoj en Bohème et en Moravie. Revue des Études slaves, tome LXXXI (2010), fascicule 1, Tolstoї 1910. Échos. Résonances. Interprétations, s. 53–70.

[64] POSPÍŠIL, I. (2010b): Fenomen Central'noj Jevropy i russkij kul'turnyj element v češskoj srede (Neskol'ko zametok po povodu metamorfoz češskoj recepcii). In: Rossija i russkije glazami inoslavjanskich narodov: jazyk, literatura, kul'tura 1, Slavic Eurasia Papers No. 3, Slavic Research Center, Hokkaido University, Sapporo, December 2010, s. 69–102.

[65] POSPÍŠIL, I. (2010c): Rossija i Central'naja Evropa s osobym učetom češsko-russkich literaturnych svjazej. In: Universalii russkoj literatury 2. Voroněž, s. 606–628.

[66] POSPÍŠIL, I. (2011a): Cesta k nezávislému pochopení ruského a sovětského fenoménu a souvislosti (Slavistické reminiscence. Výbor z textů Jiřího Fraňka. Vydání iniciovali a výbor uspořádali Zdeňka Fraňková, Jiří Honzík a Věra Dvořáková. Národní knihovna České republiky – Slovanská knihovna, Praha 2011). Opera Slavica XXI, 2011, č. 3, s. 59–61.

[67] POSPÍŠIL, I. (2011b): Dílo Františka Kautmana jako metodologické přemostění. In: LORENCOVÁ, I., NOVOTNÝ, M. (eds): Věda a technika v Československu v 60. letech 20. století. Práce z techniky a přírodních věd, sv. 25. Praha, s. 341–347.

[68] POSPÍŠIL, I. (2011c): Vzpomínkové varování letošního osmdesátníka Milana Hraly (Milan Hrala: Všecko bylo/bude trochu jinak. Oftis, Ústí nad Orlicí 2010. Proudy 2011, č. 2. http://www.phil.muni.cz/journal/proudy/filologie/recenze/2011/2/Hrala.php#articleBegin. [online]. [cit. 7. 3. 2019].

[69] POSPÍŠIL, I. (2012): Rusko, Slované a žhavé body dějin. Novaja rusistika 2012, č. 2, s. 68–71.

[70] POSPÍŠIL, I. (2013): Střetnutí textů a kontextů (na pozadí ohlasů výstavy sovětského malířství v Praze roku 1947). In: LEPILOVÁ, K. a kol. (eds): Text a kontext. Brno, s. 111–118.

[71] POSPÍŠIL, I. (2014a): Velká válka jako velké selhání a dnešní politika – vědomí souvislostí. In: ŠTĚPÁNEK, V. (ed): Velká válka a areálové souvislosti: Kultura, literatura a kulturní historie slovanských národů. Brněnské texty z filologicko-areálových studií, sv. 5. Brno, s. 17–24.

[72] POSPÍŠIL, I. (2014b): Zametki po povodu nekotorych češskich teorij simvola, v osobennosti v literaturovedenii. Mirgorod 2014, n. 2 (4), 37–47.

[73] POSPÍŠIL, I. (2015a): Autoritativní obrazy Ruska jako vzorek českého prostoru a času. Novaja rusistika 2015, č. 1, s. 48–61.

[74] POSPÍŠIL, I. (2015b): Metodologija i teorija literaturovedčeskoj slavistiki i Central'naja Jevropa. Siedlce.

[75] POSPÍŠIL, I. (2015c): Plynutí a ukotvení v díle Františka Kautmana. In: BUBENÍKOVÁ, M., HŘÍBKOVÁ, R. (eds): Na trnitých cestách života a tvorby. Sborník příspěvků ze sympozia pořádaného u příležitosti životního jubilea Františka Kautmana. (Praha, 25. ledna 2012, Národní knihovna České republiky). Praha, s. 15–34.

[76] POSPÍŠIL, I. (2015d): Rusistika kolem nás a v nás. In: Almanach NITRA 2014 (15. ročník). Nitra, s. 111–133.

[77] POSPÍŠIL, I. (2015e): Spoza Moravy (Milan Hrala: Všecko bylo trochu jinak. Dodatky. Oftis, Ústí nad Orlicí 2014. Petr Novák: Kamínky. Akcent, Třebíč 2010. Vydáno pro Lubomíra Kressu. Hana Opleštilová – Lukáš Babka: Zmizelý svět Podkarpatské Rusi ve fotografiích Rudolfa Hůlky (1187–1961). Národní knihovna České republiky – Slovanská knihovna, Praha 2014. Anna Blažíčková: Teď něco ze života. Triáda, Praha 2012). Slovenské pohľady 2015, č. 11, s. 150–155.

[78] POSPÍŠIL, I. (2016a): Frank Vol'man i jego polemiki o panslavizme. In: CHYRA-ROLICZ, Z., ROKOSZ, T. (eds): Panslawizm wczoraj, dziś, jutro. Siedlce, s. 147–160.

[79] POSPÍŠIL, I. (2016b): Sovetskije žurnal'nyje diskussii konca 60-ch i načala 70-ch gg. XX veka kak priznak vremeni. Przegląd Rusycystyczny 2016, N. 3 (155), s. 117–127.

[80] POSPÍŠIL, I. (2017a): Danuše Kšicová jako rusistka. Novaja rusistika 2017, č. 1, s. 107–110.

[81] POSPÍŠIL, I. (2017b): Jaroslav Burian (15 sentjabrja 1922 Česká Třebová – 7 ijulja Pariž 1980) — češskij rusist na grani èpoch: neizbežnosť treťjego puti. In: BURIAN, J., URTMINCEVA, M. (ed.), POSPÍŠIL, I. (ed) (2017): Stanovlenie i razvitije žanra romana v tvorčestve Maksima Goŕkogo. Monografija. Perevod s češskogo A. S. Matvejevoj. Nižnij Novgorod, s. 5–15.

[82] POSPÍŠIL, I. (2018): Tři listy o sovětské literatuře Alfreda Ljudvigoviče Bema: ruský fenomén a střední Evropa. In: POSPÍŠIL, I. (ed.): Střední Evropa včera a dnes: proměny koncepcí II. Brno, s. 163–175.

[83] POSPÍŠIL, I., ZOUHAR, J. (eds) (2008): Literatura a filozofie: (Zdeněk Mathauser). Brno.

[84] PUTNA, M. C. (2015): Obrazy z kulturních dějin ruské religiozity. Praha.

[85] SUS, O. (1963): Metamorfózy smíchu a vzteku. Brno.

[86] SUS, O. (ed.) (1964): Cesty k dnešku I. Brno.

[87] SUS, O. (1965): Metamorfózy smíchu a vzteku. Brno.

[88] SUS, O. (ed.) (1966): Cesty k dnešku II. Brno.

[89] SUS, O. (1992): Estetické problémy pod napětím: meziválečná avantgarda, surrealismus, levice. Praha.

[90] SUS, O., BEDNÁŘOVÁ, J. (ed.) (1996): Bez Bohů geneze? Brno.

[91] SUS, O., JEŘÁBEK, D. (ed.), SOLDÁN, L. (ed.) (1992): Geneze sémantiky, hudby a básnictví v moderní české estetice (dvě studie o Otakaru Zichovi). Brno.

[92] SUS, O., SOLDÁN, L. (ed.) (2017): Oleg Sus méně známý: (a stejně neúprosný): z Článků, Recenzí, Glosáře, Lektýrníku, Sami proti sobě a jiných rubrik Hosta do domu 1968. Brno.

[93] ZELENKA, M. (ed.) (2000): Umění teorie a Zdeněk Mathauser. Praha.