Opera Slavica 2019, vol. 29, iss. 2

Image
Issue title
Jazykovědný sešit
Year
2019
Publication year
2019
ISSN
1211-7676 (print)
2336-4459 (online)
Články
Page Title
5-28 Slavische Mikroliteratursprachen – Zur Applizierbarkeit eines Paradigmas im westslavischen Sprachraum Henzelmann, Martin | pdficon
29-39 Posebnosti sklanjatve samostalnikov v prleškem narečju panonske narečne skupine na primeru govora vasi Cven Kosi, Mateja | pdficon
41-60 Kумулативни глаголи у речницима чешког и српског језика Mitrićević-Štěpánek, Katarina | pdficon
Rozhledy – materiály
Page Title
61-66 Kašubština – úspěch, zklamání či důvod k obavám? : (nad publikací Adely Kożyczkowské Kaszubszczyzna. Pedagogicznie o języku i tożsamości) Bogoczová, Irena | pdficon
67-71 Розмовляємо українською : посібник із розвитку зв'язного мовлення для чеських студентів Archangel'skaja, Alla | pdficon
Zprávy – kronika
Page Title
73-76 International academic forum Bulgarian Studies Abroad, Philology at Home Ilieva, Boyka; Todorova, Bilyana; Anastasova, Maria | pdficon
Recenze
Page Title
77-82 Српски језик и српска ћирилица Henzelmann, Martin | pdficon
82-86 A unique multiperspective and multidisciplinary insight into the issue of global communication Uchvanava, Ìryna Frolaŭna | pdficon
86-88 O slovanském slovosledu z diachronního pohledu Mladenovová, Margarita | pdficon
89-93 Сборник статей к 90-летию профессора Адама Евгеньевича Супруна Brandner, Aleš | pdficon
93-97 Sborník k nedožitým devadesátinám profesora Radoslava Večerky Brandner, Aleš | pdficon