Karel Boženek – opavský muzikolog a muzeolog, zakladatel hudebněhistorického oddělení Slezského zemského muzea

Title: Karel Boženek – opavský muzikolog a muzeolog, zakladatel hudebněhistorického oddělení Slezského zemského muzea
Variant title:
  • Karel Boženek – musicologist and museologist from Opava, founder of a Musical-History Department of the Silesian Museum
Source document: Musicologica Brunensia. 2019, vol. 54, iss. 1, pp. 87-93
Extent
87-93
  • ISSN
    1212-0391 (print)
    2336-436X (online)
Type: Article
Language
 

Notice: These citations are automatically created and might not follow citation rules properly.

Abstract(s)
Karel Boženek is one of the most important experts in the field of musical culture of so-called Czech Silesia. In the Museum of the Silesian Region in the town of Opava he built a musicological workplace led by him in 1967–1987. He worked as a reseacher and a pedagogue at the Institute of History and Museology at the Faculty of Philosophy and Science of the Silesian University in Opava (1993–2010) after a short career in the Dramaturgy of the Opera and Ballet at the State Theater in Ostrava and as a classical music dramaturgist in Pragokoncert (1988–1993). At present, the Department of Music Education of the Faculty of Education of the University of Ostrava uses his extensive knowledge and rich experience in the research of musical culture in Silesia for scientific student education. He serves as a mentor for PhD students and as na external consultant of the Center for Regional Music Studies.
References
[1] 175 Slezského muzea v Opavě (1814–1984). 1. vyd. Opava: Slezské muzeum, 1989.

[2] BOŽENEK, Karel. Český hudebně historiografický výzkum regionu bývalého rakouského Slezska. In Acta historica et museologica Universitatis Silesianae Opaviensis, roč. 4, 1999, s. 5–20.

[3] BOŽENEK, Karel. Prolegomena k hudební kultuře Slezska. In Universitatis Silesiane Opaviensis, roč. 3, 1998, s. 371–398.

[4] BOŽENEK, Karel. Vývoj slezské hudební kultury. In Slezsko. Opava: Matice slezská, 1992, s. 139–152.

[5] GREGOR, Vladimír – STEINMETZ, Karel. (eds.) Hudební kultura na Ostravsku po roce 1945. 1. vyd. Ostrava: Profil, 1984.

[6] HELFERT, Vladimír. Státní hudebně historický ústav. 1. vyd. Praha: Matice umělecké besedy, 1945.

[7] IVÁNEK, Jakub – SMOLKA, Zdeněk (eds.). Kulturně-historická encyklopedie českého Slezska a severovýchodní Moravy. 2. rozšířené vyd. Ostrava: Ústav pro regionální studia Filozofické fakulty Ostravské univerzity, 2013.

[8] MAZUREK, Jan – STEINMETZ, Karel. et al. Ostravská hudební kultura od konce 19. století do současnosti. 1. vyd. Ostrava: Ostravská univerzita – Pedagogická fakulta, 2010.

[9] STEINMETZ, Karel – BOŽENEK, Karel – MAZUREK, Jan. Ivo Stolařík. Osobnost hudební Ostravy. Ostrava: Montanex, 2006.

[10] ŠEVČÍKOVÁ, Veronika et al. Hudební teorie a pedagogika na Ostravské univerzitě (1995–2011). 1. vyd. Ostrava: Ostravská univerzita – Pedagogická fakulta, 2011.