Na pomedzí duchovna a vedy : koľko viery má mať správny religionista?

Source document: Sacra. 2019, vol. 16, iss. 2, pp. 53-56
Extent
53-56
  • ISSN
    1214-5351 (print)
    2336-4483 (online)
Type: Article
Language
Slovak
License: Not specified license
Document
References:
[1] Berger, P. L. & Luckmann T. (1999). Sociální konstrukce reality: Pojednání o sociologii vědění. Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury.

[2] Vrzal, M. & Menšíková, T. (2015). Stávání se religionistou: Internalizace vědecké identity v počátcích studia religionistiky a její důsledky pro vztah studentů k náboženství. Sacra, 13(1), 7–23.

[3] Vrzal, M. (2008). Religiozita religionistů. Sacra, 6(1), 58–70.