Puchovský, Michal

Name variants:

Puchovský, Michal (preferred)
Content type
Displaying 1 - 13 of 13.

Article
Puchovský, Michal. [Calico, Jefferson F. Being Viking : Heathenism in contemporary America]. Religio. 2020, vol. 28, iss. 2, pp. 225–227.

Article
Puchovský, Michal. Doctoral conference: Sacred Locations : Spaces and Bodies in Religion. Sacra. 2019, vol. 17, iss. 2, pp. 44–46.

Article
Strmiska, Michael; Puchovský, Michal; Vencálek, Matouš. Interview with Michael Strmiska. Sacra. 2016, vol. 14, iss. 2, pp. 54–68.

Article
Puchovský, Michal. Na pomedzí duchovna a vedy : koľko viery má mať správny religionista?. Sacra. 2018, vol. 16, iss. 2, pp. 53–56.

Article
Puchovský, Michal. Náboženstvo v kyberpriestore, Trnava, 28. september 2023. Religio. 2023, vol. 31, iss. 2, pp. 361–363.

Article
Puchovský, Michal; Nenadalová, Jana. Osmnáctá konference Evropské asociace pro studium náboženství (EASR). Religio. 2021, vol. 29, iss. 2, pp. 183–185.

Article
Puchovský, Michal. Skripta vydaná Ústavem religionistiky FF MU v rámci projektu FIFA, 1. část. Sacra. 2013, vol. 11, iss. 2, pp. 68–70.

Article
Puchovský, Michal. Skripta vydaná Ústavem religionistiky FF MU v rámci projektu FIFA, 2. část. Sacra. 2014, vol. 12, iss. 1-2, pp. 78–79.

Article
Puchovský, Michal. Skripta vydaná Ústavem religionistiky FF MU v rámci projektu FIFA, 3. část. Sacra. 2015, vol. 13, iss. 1, pp. 51–52.

Article
Mokrý, Matouš; Puchovský, Michal. Správa z I. International Workshop "Religious Drugs", 28.–29. 2. 2020, Brno, Česká republika. Sacra. 2020, vol. 18, iss. 1, pp. 50–53.

Article
Puchovský, Michal. Študentská vedecká konferencia, 24 – 26. 5. 2013 – Štúrovo. Sacra. 2013, vol. 11, iss. 1, pp. 47–48.