České menšinové školství v Československé republice : ke každodennosti obecných škol v politickém okresu Ústí nad Labem

Title: České menšinové školství v Československé republice : ke každodennosti obecných škol v politickém okresu Ústí nad Labem
Variant title:
  • Czech minority education in the Czechoslovak Republic : to the everyday life of primary schools in political district Ústí nad Labem
Edition
Vydání první
Place of publication
Brno
Publisher
Masarykova univerzita
Year of publication
2019
Extent
218 stran
Series
  • Spisy Filozofické fakulty Masarykovy univerzity = Opera Facultatis philosophicae Universitatis Masarykianae, ISSN 1211-3034; 495
ISBN
978-80-210-9410-9
978-80-210-9411-6 (online ; pdf)
Language
Czech
Link to MU library catalogue: 6456711
Description
  • Hlavním cílem této publikace je na základě historicko-pedagogického výzkumu představit každodenní život českých obecných menšinových škol v období první Československé republiky v širším společensko-historickém kontextu. Každodenní život těchto škol přitom autor sleduje v politickém okresu Ústí nad Labem, který se nacházel v období první republiky v česko-německé jazykově smíšené oblasti. Výsledky výzkumu prezentované v této monografii přinášejí nové, dosud nikde nepublikované, poznatky z každodenního života českých menšinových škol. Odhalují například problémy, se kterými se tyto školy musely potýkat v různých oblastech života škol, i strategie, které zástupci českých škol volili při řešení těchto problémů.
  • The main aim of this publication based on historical-pedagogical research is to introduce the everyday life of the Czech minority primary schools during the first Czechoslovak republic in broader socio-historical context. The author examines the everyday life of these schools in political district of Ústí nad Labem, which was located in Czech-German linguistically mixed area during the era of the Czechoslovak republic. Results of the research presented in this monograph provide brand new, previously unpublished, findings from everyday life of Czech minority schools. They reveal, for example, the problems that these schools had to face in different areas of school life, as well as strategies with which the representatives of Czech schools chose to solve them.
Note
  • Na obálce byla použita Fotografie II. třídy české školy v obci Neštěmice ze školního roku 1927/1928 (Školní kronika české obecné školy v Neštěmicích, 1919–1933, Archiv města Ústí nad Labem).
License: Not specified license
Rights holder
Masarykova univerzita
Michal Šimáně
Rights access
open access
 

Notice: These citations are automatically created and might not follow citation rules properly.

hidden-section Úvod
Chapter number Title Custom text
Úvod | 7–8
Šimáně, Michal
PDF
Chapter number Title Custom text
1 | Ukotvení výzkumu českých menšinových škol v teorii | 9–36
Šimáně, Michal
PDF
Chapter number Title Custom text
2 | Vznik Československé republiky a "věno" Rakouska-Uherska | 37–56
Šimáně, Michal
PDF
Chapter number Title Custom text
3 | Školství v Československé republice | 57–69
Šimáně, Michal
PDF
hidden-section Menšinové školství
Chapter number Title Custom text
4 | Menšinové školství | 70–81
Šimáně, Michal
PDF
Chapter number Title Custom text
5 | Politický okres Ústí nad Labem | 82–155
Šimáně, Michal
PDF
hidden-section Závěr
Chapter number Title Custom text
Závěr | 156–164
Šimáně, Michal
PDF
Chapter number Title Custom text
Czech minority education in the Czechoslovak Republic : to the everyday life of primary schools in political district Ústí nad Labem : summary | 165–168
Šimáně, Michal
PDF
hidden-section Seznam zkratek
Chapter number Title Custom text
Seznam zkratek | 169
Šimáně, Michal
PDF
Chapter number Title Custom text
Seznam grafů, tabulek a obrázků použitých v textu | 170
Šimáně, Michal
PDF
hidden-section Seznam příloh
Chapter number Title Custom text
Seznam příloh | 171–172
Šimáně, Michal
PDF
hidden-section Bibliografie
Chapter number Title Custom text
Bibliografie | 173–214
Šimáně, Michal
PDF
hidden-section Rejstřík
Chapter number Title Custom text
Rejstřík | 215–218
Šimáně, Michal
PDF