Kulturní mise latiny v multilingvním prostoru dnešní Ukrajiny

Title: Kulturní mise latiny v multilingvním prostoru dnešní Ukrajiny
Author: Pospíšil, Ivo
Source document: Opera Slavica. 2019, vol. 29, iss. 4, pp. 55-60
Extent
55-60
  • ISSN
    1211-7676 (print)
    2336-4459 (online)
Type: Review
Language
Czech
Reviewed work
Myronova, V. et al. Latin in the multilingual space of Ukraine in the 15th-18th centuries: monograph. 1. vydání. Brno : Jan Sojnek - Galium, 2019. 126 s. ISBN 978-80-88296-08-9.
References
[1] MYRONOVA, V., HRYCENKO, S., KOROL'OVA, N., KOSIC'KA, O., KOŠČIJ, O., LASTOVEC', M., ŠČERBYNA, M.: Latin in the Multilingual Space of Ukraine in the 15th–18th Centuries. Vychází péčí České asociace slavistů. Vydal Jan Sojnek – Galium, Brno 2019, 126 s. ISBN 978-80-88296-08-9.

[2] POSPÍŠIL, I.: Potřebná edice o ruském myšlení (Aleksandr Lappo-Danilevskij: Politische Ideen in Rußland des 18. Jahrhunderts. История политических идей в России в XVIII веке в свзяи с общим ходом развития культуры и политики. Bausteine zur slavischen Philologie und Kulturgeschichte, Neue Folge, Bd. 1. Предисловие М. Ю. Сорокиной. Подготовка текста М. Ю. Сорокиной при участии К. Ю. Лаппо-Данилевского. Böhlau Verlag, Köln–Wiemar–Wien 2005). Slavica litteraria, X 9, 2006, s. 326–327.

[3] POSPÍŠIL, I. et al.: Slovník ruských, ukrajinských a běloruských spisovatelů. Praha: Libri, 2001. ISBN 80-7277-068-3.

[4] POSPÍŠIL, I.: Teorie literárních dějin, literární komparatistika a identita národních literatur (problém východoslovanského areálu). In: MYRONOVA, H. (ed.) et al.: Ukrajinìstyka: mynule, sučasne, majbutnje II: zbírnyk statej učasnikìv mìžnarodnoji konferencìji, kotra vìdbulasja 19–20 lystopada 2008 roku ta bula prysvjačena 15-rìččju ukrajinìstyky na Fìlosofs'komu fakul'tetì unìversytetu ìmenì Masaryka u Brno = Ukrajinistika: minulost, přítomnost, budoucnost II: sborník příspěvků z mezinárodní konference konané v Brně ve dnech 19.–20. listopadu 2008 a věnované 15. výročí zahájení výuky ukrajinštiny jako studijního oboru na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity. Brno: Masarykova univerzita, 2009. ISBN 978-80-210-4964-2.