Marie "Máňa" Zachariadisová-Nováková : stručná biografie manželky Nikose Zachariadise

Title: Marie "Máňa" Zachariadisová-Nováková : stručná biografie manželky Nikose Zachariadise
Source document: Neograeca Bohemica. 2010, vol. 10, iss. [1], pp. 51-62
Extent
51-62
  • ISSN
    1803-6414
Type: Article
Language
Czech
License: Not specified license
References
[1] APOSTOLU L. Νίκος Ζαχαριάδης – η πορεία ενός ηγέτη 1923–1949, Athina 2000.

[2] BOUČEK M. (ed.). Dějiny KSČ v datech, Praha 1984.

[3] GERMANOS, F. Το αντικείμενο (Νίκος Ζαχαριάδης), Athina 2000.

[4] GOODY, J. Proměny rodiny v evropské historii, Praha 2006.

[5] HRADEČNÝ, P. a kol. Dějiny Řecka, Praha 1998.

[6] KÁRNÍK Z. České země v éře 1. republiky (1918–1938). Díl druhý, Československo a české země v krizi a v ohrožení, Praha 2002.

[7] KOPECKÝ V. ČSR a KSČ. Pamětní výpisy k historii Československé republiky a k boji KSČ za socialistické Československo, Praha 1960.

[8] KYRITSIS N. Δημοκρατικός στρατός της Ελλάδας. Βασικοί σταθμοί του αγώνα, Athina 2006.

[9] LAZARIDU Μ. Πόλεμος και αίμα, Αthina 2009.

[10] LOMÍČEK J. "V zemi, kde…?" Československá meziválečná veřejnost a cesty za poznáním SSSR. In: J. Mervart, V. Středová (eds.). České, slovenské a československé dějiny 20. století IV, Hradec Králové 2009, 151–153.

[11] MAZOWER, M. Στην Ελλάδα του Χίτλερ. Η εμπειρία της Κατοχής. (orig. Inside Hitlers Greece. The Experience of the Occupation), Athina 1994.

[12] PAPAΙOANNU A. Η διαθήκη του Ζαχαριάδη, Athina 1986.

[13] PAPANIKOS V. O Nίκος Ζαχαριάδης στο Ντάχαου, Athina 1999.

[14] PERNES J. Komunistky s fanatismem v srdci, Praha 2006.

[15] RODAKIS R. Νίκος Ζαχαριάδης, Athina 1987.

[16] RUPNIK J. Dějiny Komunistické strany Československa. Od počátků do převzetí moci, Praha 2002.

[17] SCHMINCK-GUSTAVUS CH. Ντάχαου, Έλληνες κρατούμενοι και o Nίκος Ζαχαριάδης, Athina 2004.

[18] TICHÁ, V. Cesty k domovu 1939–1945, Brno 2003.

[19] TSINTZILONIS Ch. OKNE 1922–1943. Λενινιστικό, μαχητικό σχολείο των νέων, Athina 1989.

[20] VITÁKOVÁ A. Ženy v řadách 1. čs. sam. polního praporu. Vznik jednotky v Buzuluku. In: Celostátní vědecká studentská konference Historie 2006, Ostrava 2007, 160–162.

[21] VITÁKOVÁ A. Diktatur von Ioannis Metaxas: einige Aspekte des Regimes vom 4. August. In: M. Kulhánková, K. Loudová (eds.). ΕΠΕΑ ΠΤΕΡΟΕΝΤΑ. Růženě Dostálové k narozeninám, Brno 2009, 312–317.

[22] VITÁKOVÁ A. Metaxasova diktatura v Řecku (1936–1941). In: Historický obzor 5–6, 2010, 110–120.

[23] VLAVIANOS H. Greece 1941-49: From resistance to Civil War, Oxford 1992.

[24] VURNAS Th. Ιστορία της νεότερης Ελλάδας. Ο εμφύλιος πόλεμος, Athina 2004.

[25] WOODHOUSE C. M. The Struggle for Greece, 1941-49, London 1976.

[26] Letopisecká komise při MZ Praha-Radotín.

[27] Národní archiv Praha.

[28] Národní filmový archiv Praha.

[29] Vojenský ústřední archiv Praha.

[30] http:www.zeny-bojujici.cz/medailonky/74

[31] http:www.zeny-bojujici.cz/medailonky/88