Řecké báje, pohádky a Achilleova cesta

Title: Řecké báje, pohádky a Achilleova cesta
Source document: Neograeca Bohemica. 2010, vol. 10, iss. [1], pp. 74
Extent
74
  • ISSN
    1803-6414
Type: Review
Language
Czech
License: Not specified license
Reviewed work
Zábranský, Josef. Nové řecké báje, pověsti a příběhy. Praha: Arteso - Art Production, 2010. 99 s. ISBN 978-80-254-7447-1.
Kulhánková, Markéta, ed. Paní moře: řecké pohádky. Překlad Markéta Kulhánková. Vyd. 1. Praha: Argo, 2010. 228 s. ISBN 978-80-257-0199-7.
Řecké pohádky, bajky a anekdoty. Překlad Petr Šourek a Denis Kostomitsopoulos. Praha: Dauphin, 2000. 192 s. Ethnos; sv. 20. ISBN 80-7272-017-1.
Kokosis, Konstantinos. Το μακρύ ταξίδι του Αχιλλέα) [Dlouhá Achilleova cesta]. Αλεξάνδρεια, 2010. ISBN 978-960-221-498-5.
Κοκόσης, Κωνσταντίνος [Kokosis, Konstantinos]. Το μακρύ ταξίδι του Αχιλλέα [Dlouhá Achilleova cesta]. Αθήνα: Αλεξάνδρεια, 2010. 144 s. ISBN 978-960-221-498-5.