Dostálová, Růžena

Name variants:
Dostálová, Růžena (preferred)
Dostálová-Jeništová, Růžena
Content type
Displaying 1 - 25 of 80.

Chapter
Dostálová, Růžena; Franc-Sgourdeou, Catherine. Bibliografie. In: Dostálová, Růžena. , Franc-Sgourdeou, Catherine. Základní kurz novořeckého jazyka. 2000

Article
Dostálová, Růžena. Jannis Ritsos. Neograeca Bohemica. 2009.

Article

Article
Dostálová, Růžena. Kristus v díle Nikose Kazantzakise. 2001.

Chapter
Dostálová, Růžena; Franc-Sgourdeou, Catherine. Obsah. In: Dostálová, Růžena. , Franc-Sgourdeou, Catherine. Základní kurz novořeckého jazyka. 2000

Article
Dostálová, Růžena. Piják slunce stvořený pro ostrovy Egeidy. 2002.

Article
Dostálová, Růžena. Porada o novořeckých studiích. 2003.

Chapter
Dostálová, Růžena; Franc-Sgourdeou, Catherine. Předmluva. In: Dostálová, Růžena. , Franc-Sgourdeou, Catherine. Základní kurz novořeckého jazyka. 2000

Article
Dostálová, Růžena. Příběhy z olivového ostrova. Neograeca Bohemica. 2009.

Article

Article
Dostálová, Růžena. Řecká studia v České republice. 2002.

Article

Article
Dostálová, Růžena. Řekové u nás. 2007.

Chapter
Dostálová, Růžena; Franc-Sgourdeou, Catherine. Úvod. In: Dostálová, Růžena. , Franc-Sgourdeou, Catherine. Základní kurz novořeckého jazyka. 2000

Article
Franc, Aikaterini; Dostálová, Růžena. Užitečnost novořeckých studií pro jiné univerzitní obory. 2003.

Article
Dostálová, Růžena. V Řecku, na Kypru o nás. 2007.