Dostálová, Růžena

Name variants:

Dostálová, Růžena (preferred)
Dostálová-Jeništová, Růžena
Content type
Displaying 1 - 16 of 16.

Article
Dostálová, Růžena. "Zázračný pramen" Panny Marie Vlachernské. Neograeca Bohemica. 2008, vol. 8, iss. [1], pp. 95–98.

Article
Dostálová, Růžena. [Beck, Hans-Georg. Das byzantinische Jahrtausend]. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. N, Řada klasická. 1998-1999, vol. 47-48, iss. N3-4, pp. 119.

Chapter
Dostálová, Růžena. Byzantská a novořecká studia v našich zemích (1986-1993). In: Studia Balkanica Bohemo-Slovaca. IV, (Příspěvky přednesené na IV. balkanickém sympoziu v Brně ve dnech 25. a 26. května 1994). 1995, pp. 65–68.

Article
Dostálová, Růžena. Egypt a Alexandrie v novořecké literatuře. Neograeca Bohemica. 2012, vol. 12, iss. [1], pp. 15–30.

Article
Dostálová, Růžena. Jannis Ritsos. Neograeca Bohemica. 2009, vol. 9, iss. [1], pp. 5–10.

Chapter
Dostálová, Růžena. K jedné chybně zařazené archiválii. In: Classica atque mediaevalia Jaroslao Ludvíkovský octogenario oblata. 1975, pp. 253–256.

Chapter
Dostálová, Růžena. Nonnos und der griechische Roman. In: Charisteria Francisco Novotný octogenario oblata. 1962, pp. 203–207.

Article
Dostálová, Růžena. Příběhy z olivového ostrova. Neograeca Bohemica. 2009, vol. 9, iss. [1], pp. 67.

Article
Dostálová, Růžena. Problém byzantského humanismu a renesance. Neograeca Bohemica. 2011, vol. 11, iss. [1], pp. 57–66.

Article
Dostálová, Růžena. Řecké báje, pohádky a Achilleova cesta. Neograeca Bohemica. 2010, vol. 10, iss. [1], pp. 74.

Article
Dostálová, Růžena. Řecký hudební skladatel Mikis Theodorakis se dožívá 85 let. Neograeca Bohemica. 2010, vol. 10, iss. [1], pp. 71–72.

Article
Dostálová, Růžena. Řekové, Kypřani u nás : Η ψυχή του χρυσού. Neograeca Bohemica. 2009, vol. 9, iss. [1], pp. 69.

Article
Dostálová, Růžena. Theodorakisovo oratorium Axion esti poprvé provedeno v České republice. Neograeca Bohemica. 2010, vol. 10, iss. [1], pp. 72–73.

Article
Dostálová, Růžena. V Řecku, na Kypru o nás : Antonis Protopapas: Ιερώνυμος της Πράγας. Neograeca Bohemica. 2009, vol. 9, iss. [1], pp. 68.

Article
Dostálová, Růžena. Γιάννης Ρίτσος. Neograeca Bohemica. 2009, vol. 9, iss. [1], pp. 11–16.

Article
Dostálová, Růžena. Τo ζήτημα του βυζαντινού ανθρωπισμού και της Αναγέννησης. Neograeca Bohemica. 2011, vol. 11, iss. [1], pp. 67–78.