1

Title: Studia archaeologica Brunensia
Year: 2019
Volume: 24
Issue: 1
Publication year
2019
ISSN
1805-918X (print)
2336-4505 (online)
Topic
Title Document
Lokalita z pozdní doby římské – Bír Šovíš, el-Héz, Bahréja, Egypt | 5–23
Kučová, Stanislava; Musil, Jiří
PDF
Title Document
Rekonstrukce jídelníčku skupin jedinců z hrobek na lokalitách Ailias a Lower Gypsades (Kréta) za použití izotopových dat a Bayesovského směsového modelu (FRUITS) | 25–48
Smíšek, Michal
PDF
Title Document
Doba rímská na Záhorí | 49–76
Sofka, Stanislav
PDF
Title Document
Súčasný stav výskumu problematiky remeselnej výroby u Germánov v oblasti juhozápadného Slovenska a Moravy v dobe rímskej | 77–112
Szabová, Alina
PDF
Title Document
Archeologické mapování lokalit 2. světové války v okrese Opava na příkladu tvrze Smolkov : užití nedestruktivních archeologických metod při výzkumu polních opevňovacích prvků | 113–140
Juchelka, Jiří; Piętoň, Marek
PDF