Jak "číst" materiální pozůstatky zaniklých kultur : náboženství starých Keltů v archeologické perspektivě

Title: Jak "číst" materiální pozůstatky zaniklých kultur : náboženství starých Keltů v archeologické perspektivě
Source document: Reichstäter, Jan. Předkřesťanská náboženství severních Indoevropanů : tradice Keltů, Germánů a Baltů v kritické perspektivě humanitních věd. Vydání první Brno: Masarykova univerzita, 2019, pp. 15-64
Extent
15-64
Type
Chapter
Language
Czech
Note
Obsahuje: 2.1 Archeologie Keltů – stručné dějiny -- 2.2 "Keltové" v archeologické perspektivě -- 2.3 Náboženství Keltů v archeologické perspektivě (2.3.1 Bohové – panteon – idoly; 2.3.2 Svatyně – rituály – druidové) -- 2.4 Závěry
Rights access
open access
License: Not specified license